Kategori: Lokalmiljøet (Side 1 af 3)

Forandringer i lokalmiljøet

Parkering

Netto, Torslundevej 2 , Netto.dk

tidsbegrænset parkering på p-pladserne

Husk at stille P-skiven

— — — — —

City 2

City2.dk : OBS: 2 timers parkering ved P8 og P9 (Føtex-indgangen)

Vær opmærksom på, at der ved parkeringsområderne, P8 og P9, ved gul indgang, er en tidsbegrænsning på 2 timers parkering.  Dog ikke for erhvervsbiler, som må parkere 1 time.

Vi vil rigtig gerne have at du bliver mere end 4 timer – og hvis du har behov for at opholde dig længere tid i City2, kan du som privatperson, forlænge din parkeringstid på en af skærmene ved SATS eller foran biografen, ved den lille trappe. 

SE KORT OVER PARKERING HER

https://city2.dk/information/parkering

https://www.facebook.com/City2dk/posts/pfbid02eo35bV9umBri9ZkbQQp8eVCdpZitz5CWFm8uEzzoXiH4TgMkCBvF74zJHNWAXRdQl

— — — — —

Med venlig hilsen

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er image-7.png

Ishøj Bylaug

http://ishoejlandsby.dk/kontakt

https://www.facebook.com/Ishøj-Bylaug-2258239040920098/
https://www.facebook.com/groups/292084740955154/

http://ishoejlandsby.dk/bliv-medlem

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er image-6.png

Bemærkninger – Herberg – Tåstrup Valbyvej 122

Opdatering den 5. august 2023:

Tåstrups borgmester skriver:
“… Jeg tager sagen op med Ishøjs borgmester straks efter sommerferien.”

“… Det næste, som jeg finder problematisk er, at etablering af herberg for hjemløse i den foreliggende form har karakter af institution, og bør ikke placeres i landzonen.
Placering af aktiviteter af dette omfang i landzonen eroderer administrationen efter planlovens landzonebestemmelser, og burde efter almindelig praksis placeres i byzone.”

Ishøjs borgmester orienterer om, “at det er besluttet at vente med at træffe endelig afgørelse om landzonetilladelsen indtil Ishøj Kommunes tekniske direktør er tilbage efter sommerferie. Han er tilbage i næste uge, og vi vil behandle ansøgningen om landzonetilladelse, og naboernes bemærkninger hertil, hurtigst muligt herefter.”

Original:

Du er velkommen til at kopiere, kommentere og lade dig inspirere.

Frist for indsendelse er inden den 19. juli 2023 til byg@ishoj.dk.

Udskriftvenlig udgave

Ishøj Byalug har til byg@ishoj.dk, mem@ishoj.dk, borgmester@htk.dk indsendt

Bemærkninger til

Indretning af Herberg på ejendommen Tåstrup Valbyvej 122, Ishøj.

Det er med stor bekymring at vi i bylauget læser om denne sag, og vi må kraftigt fraråde at give landzonetilladelse til projektet.

 1. Det er med stor bekymring at vi læser om projektet som beskrevet i bilag nedenfor.

Der er udsendt naboorientering, men vi har ikke i bylauget modtaget nogen orientering, og relevante grundejerforeninger har næppe heller modtaget nogen orientering om projektet.

– Det er meget bekymrende at alle relevante interessenter IKKE orienteres og opfordres til at indsende bemærkninger.

 1. Naboorientering er dateret den 3. juli 2023 og fristen for indsendelse af bemærkninger er allerede den 19. juli 2023, endog midt i den traditionelle ferietid i Danmark.

– Det er meget bekymrende, at dette udsendes midt i ferietid og med meget kort frist.

 1. Ejendommen ligger i landzone og i den grønne kile. Det har aldrig været planen, at der på en sådan landejendom skulle indrettes herberg.

– Det er meget bekymrende, at nogen kan finde på at ville bøje planreglerne så kraftigt.

– Vi må på det kraftigste fraråde at give landzonetilladelse til et sådant projekt, som er i direkte modstrid med planreglerne.

Selve projektet må desværre betegnes som meget risikabelt.

 1. Det er garanteret ikke sjovt at være hjemløs eller socialt udsat. Det synes derfor synd, at sådanne udsatte borgere oveni ønskes deporteret til landzone i den grønne kile langt fra deres daglige liv.

Vi er ikke bekendt med nogen borgere med sådanne problemer i landsbyen, men vi møder dem i byområder.

– Vi henstiller til, at imødekomme og hjælpe borgere, hvor de er. Udsatte borgere bør ikke oveni deporteres.

 1. Der påtænkes yderligere at etablere en beskyttet beskæftigelsesordning i dialog med Ishøj Jobcenter.

Vi forstår ikke, at det skal ske ved deportation fra byen til landzone af de involverede og dermed langt væk fra jobcenteret.

– Det virker som om, at projektet let kunne ende som en dyr fiasko. Det ville være naturligt at lægge sådan aktivitet i nærheden af jobcenteret for at fremme dialogen.

 1. Målgruppen beskrives som en blandet gruppe af hjemløse mænd og kvinder i aldersgruppen 18-85 år. Der er tale om socialt udsat gruppe, som i de fleste tilfælde har flere brudte hjælpeindsatser bag sig.

– Det er absolut ikke en målgruppe, vi anbefaler et nyetableret jobcenter at give sig i kast med. Udvælg dog en mere realistisk målgruppe for at indhente erfaringer og have større chance for succes for alle parter.

 1. Ejer af ejendommen er Foreningen Hus Forbi https://husforbi.dk/kontakt/.

Ses der nærmere på denne forening findes der ingen større kompetence i drift af herberg eller beskæftigelsesordning.

Foreningens mission er ” Hus Forbi er med til at skabe debat og dialog om og med hjemløse og socialt udstødte mennesker, der typisk ikke kommer til orde i medierne.” https://husforbi.dk/

Foreningen er kendt for at lade hjemløse sælge hjemløseavisen Hus Forbi.

Foreningen tegnes af bestyrelsen og bestyrelsesformanden: sælger 1988, Opstillet for sælgerne samt af Lærke, Sekretariatsleder (fuldtid) https://husforbi.dk/kontakt/

Winnie, Værkstedsleder (fuldtid), Daglig organisering og praktisk koordinering af håndens arbejde på Vestergaarden. https://husforbi.dk/kontakt/. I stillingsannoncen for Værkstedsleder angives lederen af Vestergaarden at være René Nielsen. https://www.ofir.dk/jobs/vrkstedsleder-hus-foreningen-hus-forbi-kbenhavn-2134542/

https://husforbi.dk/kontakt/ optræder kun en René: René, Sælger 1955 (Nakskov).

– Foreningen fremtræder IKKE med større kompetence i drift af herberg eller beskæftigelsesordning.

 1. Ifølge Foreningen Hus Forbis sidste generalforsamlingsreferat fra 29. september 2022 synes der at herske kaotiske tilstande i foreningen.

https://husforbi.dk/generalforsamling-og-regnskaber

https://husforbi.dk/wp-content/uploads/2023/03/Generalforsamlingens-referat-2022.pdf :

… diskussion i foreningen om, hvorvidt generalforsamlingen var varslet tilstrækkeligt fordi annoncering i avisen var begrænset til 4 uger og ikke 6 uger.

… købt et refugium, opkaldt efter vores alle sammens Jens Vestergaard, som i mange år havde en drøm om, at vi havde vores eget sted, som kunne trække gadens folk væk fra brostenene og skabe nogle nye muligheder.

… Uroligheder omkring topledelsen og sekretariatet omkring årsskiftet betød, at vi i starten af året valgte at sige farvel til Hus Forbis sekretariatsleder gennem 10 år.

… Bestyrelsen har for en kort overgangsperiode ansat … som konstitueret sekretariatsleder med henblik på at hjælpe foreningen og bestyrelsen gennem en mellemperiode…

… Og til dig Lærke: Velkommen til foreningen.

… VI vil ikke altid alle sammen være enige om, hvordan Hus Forbi skal prioritere, eller hvordan vi bedst hjælper hjemløse og andre socialt udsatte med at bedre deres livsvilkår. Men vi er enige om at hjælpen er nødvendig, at foreningens formål er relevant og at Hus Forbi har et vigtigt ansvar.

– Foreningen fremtræder IKKE med større kompetence i drift af herberg.

 1. Der rapporteres allerede om problemer for omgivelserne og ingen tager hånd om problemerne.

Hus Forbi har allerede gang i det. Ejendommen skulle være blevet handlet december 2021 for over 11.000.000 kr. Naboer har kæmpet med det i et års tid: … vi kæmper med dem hver dag med ulovligheder, tyveri, handel med stoffer, droner der flyver ind over os, de vader ind og ud af vores haver og inspicerer dem uden videre. Hunde der render løst, hunde som er aggressive og bider ud efter en. Der er ingen kontrol og tilsyn med stedet.

– Foreningen Hus Forbi holdt generalforsamling 2022 på ejendommen (”på vores helt eget refugium”) og agerer som om alle tilladelser er på plads. Er beslutningen allerede taget?

 1. Er beslutningen allerede taget om ejendommen (refugiet / Vestergaard / Tåstrup Valbyvej 122)?

I sidste generalforsamlingsreferat fra 29. september 2022 for Foreningen Hus Forbi gives der udtryk for, at alt er på plads med ejendommen.

https://husforbi.dk/generalforsamling-og-regnskaber/

https://husforbi.dk/wp-content/uploads/2023/03/Generalforsamlingens-referat-2022.pdf

… “Tak til dig Rene, leder af Vestergaarden, for at holde skruen i vandet, navigere I et turbulent farvand, kaste anker mod kommuner og tilsyn, indhente godkendelser og tilladelser, så kan få vores egen Vestergaard i sikker havn.”

… “Lærke:

… Jeg startede tidligere på måneden, som den nye sekretariatsleder …  

Refugiet har nok en særlig betydning for mig, fordi det var pga refugiet at jeg fik blik på Hus Forbi. Efter købet var der samarbejdsmøde med Ishøj Kommune – socialdirektøren, socialchefen og lederen af det sociale udførerområde. Det var mig dengang.

Jeg var leder for et vejlederteam, et værested, et neuroteam, nogle SKP’ere, et misbrugsbehandlingstilbud, et herberg og en række hjemløseboliger – og jeg var en del af udsatterådet.

Jeg var fire år I Ishøj.”

– Det synes som om, at beslutningen allerede er taget længe før naboorienteringen. Lærke må være begyndt i Foreningen Hus Forbi i september 2022 – næsten 1 år før naboorienteringen.

Det er med stor bekymring at vi i bylauget læser om denne sag og vi må kraftigt fraråde at give landzonetilladelse til projektet.

Bilag:

Bilag-h11.pdf

Med venlig landsbyhilsen


Ishøj Bylaug

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er image-7.png

http://ishoejlandsby.dk/kontakt

https://www.facebook.com/Ishøj-Bylaug-2258239040920098/
https://www.facebook.com/groups/292084740955154/

http://ishoejlandsby.dk/bliv-medlem

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er image-6.png

KV 17 – Ishøj

 
 
 

Landsby-valgløfter/-tilkendegivelser fra kandidater til KV17 – alle kandidater er velkomne med deres input!

 
 
 

 

Jeg, Ole Wedel-Brandt, som er opstillet som nr. 1 vil, hvis jeg bliver valgt, arbejde for at der ikke ændres I lokalplanen, så der kan bygges erhverv eller beboelse i ”den grønne kile” vest for højhastighedsbanen. Det betyder, at naturen omkring Landsbyen og Torslunde skal forblive som den er. Der kan eventuelt blive opført enkelte huse, der passer ind I det nuværende præg. Etagebyggeri og lign. hører ikke hjemme I landsbyerne

 
 

Jeg, Martin Patrong Haspang, som er opstillet som nr. 2 for Enhedslisten (Liste Ø)vil, hvis jeg bliver valgt, arbejde for at

 • Den grønne kile bliver bevaret, således at der ikke bygges industri og etagebyggeri i nærheden af Landsbyen.
 • Forbedre stisystemerne, så det bliver nemmere at cykle fra Landsbyen til de omkringliggende byer.
 • Motorring 5 bliver skrinlagt, og at der i stedet satses på kollektiv trafik med henblik på at mindske biltrafikken og dermed trafikstøj og forurening.
 • Der bliver gjort tiltag på Ishøj Stationsvej, som mindsker trafik og trafikstøj, blandt andet fra gaderæs.

 
 

Charlotte Majbrit Jørgensen, som er opstillet som nr. 2 for liste O Dansk Folkeparti vil arbejde for følgende:
Ingen ny erhvervsudstykning fra det nye erhvervsområde Wintersminde og til Taastrup Hovedgade/Taastrup Valbyvej. Hvis der skal udstykkes der skal det være til parcelhuse.
Landsbyskolen skal gøres to-sporet således, at eleverne kan have sparring med ligestillede.
Der skal tages hensyn til børnepasning i nærområdet med flere dagplejere.
Jeg ser gerne enkelte udstykninger til parcelhuse i Landsbyen/Thorslunde som også vil underbygge skolens fortsatte eksistens.
Der skal etableres mere støjbeplantning/vold/støjdæmpende asfalt på/mod Ishøj Stationsvej.
Bedre busforbindelser for alle landsbyernes beboere.

 
 

Jeg, Uffe Andersen, som er opstillet som nr. 14 på liste A Socialdemokratiet, vil, hvis jeg bliver valgt, arbejde for at

 • Ishøj Landsbys beboere via fx Ishøj Bylaug og grundejerforereninger inddrages i en helhedsplan for udvikling af Ishøj Landsby og omgivelser inden der iværksættes tiltag som følge af Fingerplan 2017 og fremtidige planer.
 • Der indsendes nyt (sær-)svar til ønsker til revision af Fingerplan 2017, hvor der gøres opmærksom på at der ikke længerer er politisk enighed om at kommunen ønsker udvikling af nyt kæmpestort industriområde nord for Ishøj Stationsvej op til Tåstrup målrettet transport – og logistikvirksomheder og andre transporttunge virksomheder.
 • Beholde de nuværende grønne kiler.
 • Støjdæmpe Ishøj Stationsvej ved at forbyde gennemkørsel uden ærinde i området for køretøjer over 2500 kg egenvægt – de skal i stedet for benytte motorvejene.

 

 
 
 
 

 

 

Jeg- Lennart Hartmann Nielsen som er opstillet som nr.1 på liste Venstre, Danmarks Liberale Parti vil, hvis jeg bliver valgt, arbejde for følgende i vores Kommune – herunder landsbyerne.

 1. Offentlig transport – Ishøj skal dækkes helt af offentlig transport, det nytter ikke at vores borgere i dele af kommunen Torslunde Ishøj er afskåret fra at benytte offentlig transport. Det skal være muligt at kunne til og fra vores landsbyer 7 dage om ugen. I timer med mindre belægning vil der være færre afgange, men man skal have mulighed for at komme til Stationen hvad enten det er Høje Tåstrup eller Ishøj Station. Vi skal formentligt finde en holdbar kombinationsløsning til, for at dække behovet.
 2. Jeg ønsker ikke selv om Ishøj kommune benytter en eventuel mulighed for at erhvervsudvikle Winthersminde til et nyt erhvervsområde. Den mindre transformerstation, de mindre virksomheder som i dag er tilknyttet boliger skal bevares som det nu er. Vi har mulighed for mere erhverv på arealet ”bananen”. Dette areal må sammen med nuværende erhvervsarealer omkring Ilva og Bauhaus være tilstrækkeligt. Efter min mening har man fra flertallet side i gjort nok for at skaffe andet end virksomheder som er pladskrævende lager og logistik, med tilhørende megen færdsel tung trafik.   Lager og transport er ikke den form for virksomheder jeg ønsker skal præge udbygningen af Ishøj med, der er ganske enkelt for få jobmuligheder i den type virksomheder og de bidrager ikke nok til at løse Ishøj kommunes store udfordring for ledige som søger jobmuligheder.
 3. Støjgener – Jeg ønsker at værne om vores boligområder. Støjgener er desværre i stigende grad blevet et større og større problem. Jeg ønsker derfor ikke at der udbygges med en Ring 5 i vores vestligste del af kommunen for at tilgodese bl.a. Høje Tåstrup Kommunes transport center.
 4. Jeg ønsker at værne om de naturområder og små skønne oaser som ligger rundt om i kommunen, Tranegilde, Ishøj Landsby samt Thorlunde Ishøj. Ishøj Kommune skal ikke bare udbygges for en hver pris. Vi har ret og pligt til passe på de områder som heldigvis ikke blev plastret til med etageboliger i 70’erne. Jeg mener så i øvrigt også at der nu snart ikke i det stationsnære område er plads og behov for mere by fortætning.

 
 

Jeg, Svend-Erik Nielsen, som er opstillet som nr. 6 på liste O, Dansk Folke Parti
vil, hvis jeg bliver valgt, arbejde for at:

 • Private veje, hvis beboerne ønsker dette, bliver overdraget til Ishøj kommune, således at de kan blive holdt i sådan en stand, som er tilfredsstillende for alle der færdes på dem, og ikke forfalder som det sker nogen steder.
 • Permanent nedsættelses af hastighed på Ishøj Bygade og lignende steder til 40 km i timen
 • Ishøj skole forblive et sporet, (undtagelses vis 2 sporet for enkelte årgange) måske flere støtte lærer/pædagoger hvis muligt.
 • Bedre vilkår for de ældre generationer, så som øget hjemmehjælp.
 • Flere skraldespande, langs sti systemer, med ugentlige tømninger, således at vi måske, kan undgå noget af alt det affald, som bliver smidt i naturen.
 • Nabo høringer ved udstykning af nye grunde, fra landzone, til byzone, således at der ikke bare bliver opført noget, som ikke passer ind i området, bare for at Ishøj kommune kan tjene på det.
 • Tage forslag, til forbedringer af Ishøj seriøst op til overvejelse i det omfang det er muligt, at få dem iværksat.

 
Kandidatliste findes her: “Lær kandidaterne bedre at kende”

Indvielse af den nye skov

Indvielsen af den nye skov vil forløbe over 2 dage i den første uge af maj måned:

 • Torsdag d. 4. maj kl. 10-12 inviteres skoleklasser fra kommuneskolerne (op til 4. klassetrin – 2 klasser pr. skole) samt institutioner i Ishøj Landsby til indvielse af skoven.
 • Søndag d. 7. maj kl. 10-14 er Skovens Dag, der er et tilbagevendende landsdækkende arrangement. Arrangementet henvender sig til alle borgere, og Dansk Skovforening udarbejder kampagnemateriale for dagen (se evt. www.skovensdag.dk). Til arrangementet i Ishøj planlægges afholdt guidede rundture på stierne i den nye skov samt rundt om søen.

 

Deltag i navnekonkurrence for den nye skov.!!  

 

Indvielsen (-erne) vil finde sted ved den kommende frugtlund, dvs. skovområdet mellem Ishøj Bygade og Ishøj Stationsvej.

Fastelavnsfest

Så er Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening klar til at afholde stor fastelavnsfest for børn og voksne

Søndag den 26. februar 2017 kl. 14.00 i Ishøj Skolehal.

 • Gratis indgang
 • Tøndeslagning i 3 aldersgrupper for børn og 1 for voksne.
 • Præmier til kattekonger , –dronninger og bedste udklædte.
 • Der er godteposer til alle børnene. Kaffe, vand og øl kan købes.

Se invitationen i PDF format: TIIF støtteforeningens fastelavns invitation

« Ældre indlæg

© 2024

Tema af Anders NorenOp ↑