Bemærkninger – Herberg – Tåstrup Valbyvej 122

Opdatering den 5. august 2023:

Tåstrups borgmester skriver:
“… Jeg tager sagen op med Ishøjs borgmester straks efter sommerferien.”

“… Det næste, som jeg finder problematisk er, at etablering af herberg for hjemløse i den foreliggende form har karakter af institution, og bør ikke placeres i landzonen.
Placering af aktiviteter af dette omfang i landzonen eroderer administrationen efter planlovens landzonebestemmelser, og burde efter almindelig praksis placeres i byzone.”

Ishøjs borgmester orienterer om, “at det er besluttet at vente med at træffe endelig afgørelse om landzonetilladelsen indtil Ishøj Kommunes tekniske direktør er tilbage efter sommerferie. Han er tilbage i næste uge, og vi vil behandle ansøgningen om landzonetilladelse, og naboernes bemærkninger hertil, hurtigst muligt herefter.”

Original:

Du er velkommen til at kopiere, kommentere og lade dig inspirere.

Frist for indsendelse er inden den 19. juli 2023 til byg@ishoj.dk.

Udskriftvenlig udgave

Ishøj Byalug har til byg@ishoj.dk, mem@ishoj.dk, borgmester@htk.dk indsendt

Bemærkninger til

Indretning af Herberg på ejendommen Tåstrup Valbyvej 122, Ishøj.

Det er med stor bekymring at vi i bylauget læser om denne sag, og vi må kraftigt fraråde at give landzonetilladelse til projektet.

 1. Det er med stor bekymring at vi læser om projektet som beskrevet i bilag nedenfor.

Der er udsendt naboorientering, men vi har ikke i bylauget modtaget nogen orientering, og relevante grundejerforeninger har næppe heller modtaget nogen orientering om projektet.

– Det er meget bekymrende at alle relevante interessenter IKKE orienteres og opfordres til at indsende bemærkninger.

 1. Naboorientering er dateret den 3. juli 2023 og fristen for indsendelse af bemærkninger er allerede den 19. juli 2023, endog midt i den traditionelle ferietid i Danmark.

– Det er meget bekymrende, at dette udsendes midt i ferietid og med meget kort frist.

 1. Ejendommen ligger i landzone og i den grønne kile. Det har aldrig været planen, at der på en sådan landejendom skulle indrettes herberg.

– Det er meget bekymrende, at nogen kan finde på at ville bøje planreglerne så kraftigt.

– Vi må på det kraftigste fraråde at give landzonetilladelse til et sådant projekt, som er i direkte modstrid med planreglerne.

Selve projektet må desværre betegnes som meget risikabelt.

 1. Det er garanteret ikke sjovt at være hjemløs eller socialt udsat. Det synes derfor synd, at sådanne udsatte borgere oveni ønskes deporteret til landzone i den grønne kile langt fra deres daglige liv.

Vi er ikke bekendt med nogen borgere med sådanne problemer i landsbyen, men vi møder dem i byområder.

– Vi henstiller til, at imødekomme og hjælpe borgere, hvor de er. Udsatte borgere bør ikke oveni deporteres.

 1. Der påtænkes yderligere at etablere en beskyttet beskæftigelsesordning i dialog med Ishøj Jobcenter.

Vi forstår ikke, at det skal ske ved deportation fra byen til landzone af de involverede og dermed langt væk fra jobcenteret.

– Det virker som om, at projektet let kunne ende som en dyr fiasko. Det ville være naturligt at lægge sådan aktivitet i nærheden af jobcenteret for at fremme dialogen.

 1. Målgruppen beskrives som en blandet gruppe af hjemløse mænd og kvinder i aldersgruppen 18-85 år. Der er tale om socialt udsat gruppe, som i de fleste tilfælde har flere brudte hjælpeindsatser bag sig.

– Det er absolut ikke en målgruppe, vi anbefaler et nyetableret jobcenter at give sig i kast med. Udvælg dog en mere realistisk målgruppe for at indhente erfaringer og have større chance for succes for alle parter.

 1. Ejer af ejendommen er Foreningen Hus Forbi https://husforbi.dk/kontakt/.

Ses der nærmere på denne forening findes der ingen større kompetence i drift af herberg eller beskæftigelsesordning.

Foreningens mission er ” Hus Forbi er med til at skabe debat og dialog om og med hjemløse og socialt udstødte mennesker, der typisk ikke kommer til orde i medierne.” https://husforbi.dk/

Foreningen er kendt for at lade hjemløse sælge hjemløseavisen Hus Forbi.

Foreningen tegnes af bestyrelsen og bestyrelsesformanden: sælger 1988, Opstillet for sælgerne samt af Lærke, Sekretariatsleder (fuldtid) https://husforbi.dk/kontakt/

Winnie, Værkstedsleder (fuldtid), Daglig organisering og praktisk koordinering af håndens arbejde på Vestergaarden. https://husforbi.dk/kontakt/. I stillingsannoncen for Værkstedsleder angives lederen af Vestergaarden at være René Nielsen. https://www.ofir.dk/jobs/vrkstedsleder-hus-foreningen-hus-forbi-kbenhavn-2134542/

https://husforbi.dk/kontakt/ optræder kun en René: René, Sælger 1955 (Nakskov).

– Foreningen fremtræder IKKE med større kompetence i drift af herberg eller beskæftigelsesordning.

 1. Ifølge Foreningen Hus Forbis sidste generalforsamlingsreferat fra 29. september 2022 synes der at herske kaotiske tilstande i foreningen.

https://husforbi.dk/generalforsamling-og-regnskaber

https://husforbi.dk/wp-content/uploads/2023/03/Generalforsamlingens-referat-2022.pdf :

… diskussion i foreningen om, hvorvidt generalforsamlingen var varslet tilstrækkeligt fordi annoncering i avisen var begrænset til 4 uger og ikke 6 uger.

… købt et refugium, opkaldt efter vores alle sammens Jens Vestergaard, som i mange år havde en drøm om, at vi havde vores eget sted, som kunne trække gadens folk væk fra brostenene og skabe nogle nye muligheder.

… Uroligheder omkring topledelsen og sekretariatet omkring årsskiftet betød, at vi i starten af året valgte at sige farvel til Hus Forbis sekretariatsleder gennem 10 år.

… Bestyrelsen har for en kort overgangsperiode ansat … som konstitueret sekretariatsleder med henblik på at hjælpe foreningen og bestyrelsen gennem en mellemperiode…

… Og til dig Lærke: Velkommen til foreningen.

… VI vil ikke altid alle sammen være enige om, hvordan Hus Forbi skal prioritere, eller hvordan vi bedst hjælper hjemløse og andre socialt udsatte med at bedre deres livsvilkår. Men vi er enige om at hjælpen er nødvendig, at foreningens formål er relevant og at Hus Forbi har et vigtigt ansvar.

– Foreningen fremtræder IKKE med større kompetence i drift af herberg.

 1. Der rapporteres allerede om problemer for omgivelserne og ingen tager hånd om problemerne.

Hus Forbi har allerede gang i det. Ejendommen skulle være blevet handlet december 2021 for over 11.000.000 kr. Naboer har kæmpet med det i et års tid: … vi kæmper med dem hver dag med ulovligheder, tyveri, handel med stoffer, droner der flyver ind over os, de vader ind og ud af vores haver og inspicerer dem uden videre. Hunde der render løst, hunde som er aggressive og bider ud efter en. Der er ingen kontrol og tilsyn med stedet.

– Foreningen Hus Forbi holdt generalforsamling 2022 på ejendommen (”på vores helt eget refugium”) og agerer som om alle tilladelser er på plads. Er beslutningen allerede taget?

 1. Er beslutningen allerede taget om ejendommen (refugiet / Vestergaard / Tåstrup Valbyvej 122)?

I sidste generalforsamlingsreferat fra 29. september 2022 for Foreningen Hus Forbi gives der udtryk for, at alt er på plads med ejendommen.

https://husforbi.dk/generalforsamling-og-regnskaber/

https://husforbi.dk/wp-content/uploads/2023/03/Generalforsamlingens-referat-2022.pdf

… “Tak til dig Rene, leder af Vestergaarden, for at holde skruen i vandet, navigere I et turbulent farvand, kaste anker mod kommuner og tilsyn, indhente godkendelser og tilladelser, så kan få vores egen Vestergaard i sikker havn.”

… “Lærke:

… Jeg startede tidligere på måneden, som den nye sekretariatsleder …  

Refugiet har nok en særlig betydning for mig, fordi det var pga refugiet at jeg fik blik på Hus Forbi. Efter købet var der samarbejdsmøde med Ishøj Kommune – socialdirektøren, socialchefen og lederen af det sociale udførerområde. Det var mig dengang.

Jeg var leder for et vejlederteam, et værested, et neuroteam, nogle SKP’ere, et misbrugsbehandlingstilbud, et herberg og en række hjemløseboliger – og jeg var en del af udsatterådet.

Jeg var fire år I Ishøj.”

– Det synes som om, at beslutningen allerede er taget længe før naboorienteringen. Lærke må være begyndt i Foreningen Hus Forbi i september 2022 – næsten 1 år før naboorienteringen.

Det er med stor bekymring at vi i bylauget læser om denne sag og vi må kraftigt fraråde at give landzonetilladelse til projektet.

Bilag:

Bilag-h11.pdf

Med venlig landsbyhilsen


Ishøj Bylaug

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er image-7.png

http://ishoejlandsby.dk/kontakt

https://www.facebook.com/Ishøj-Bylaug-2258239040920098/
https://www.facebook.com/groups/292084740955154/

http://ishoejlandsby.dk/bliv-medlem

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er image-6.png

2 Kommentarer

 1. Søren Østergaard

  Her ses en række foto af “herberget”. https://www.pernillesams.dk/sag/157776/Taastrup-Valbyvej-122-2635-Ishoej

 2. Tom Danielsen

  Fantastisk godt skriv. Kan kun tilslutte mig. “den bekymrede genbo i nr 117”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2024

Tema af Anders NorenOp ↑