Kategori: Nyheder (side 1 af 4)

Fastelavn i Ishøj Landsby

Kl. 14.00 begynder vi med en festlige familiegudstjeneste i Ishøj Kirke, hvor både store og små kan komme udklædt.
Kl. 15.00 Går vi sammen med TIIF idrætsforening i skolehallen og slår katten af tønden og gætter hvem hinanden er. Her er der også fastelavnsboller og kaffe.
Det er gratis at deltage og kræver ikke tilmelding

se mere her: https://www.facebook.com/events/1111063365915396/

Jul i landsbyen

I år har Ishøj Kirke og landsbyens Bylaug indgået et samarbejde om fejring af 1. søndag i advent og 1. dec.

Kl. 14.30 er der familievenlig gudstjeneste i Ishøj Kirke hvor vores rytmiske kor ParadIshøj synger med os og 1. Lys i Adventskransen skal tændes.🎁🕯

kl. 15.30 er der kaffe og æbleskiver i forsamlingshuset, hvor der også er juledekorations værksted. (Vi har ler, Gran og hvide lys, så medbring dit eget flotte lys og mere pynt hvis du vil.)🍮

kl. 16.30 åbner pladsen ved juletræet midt i landsbyen, Tiif sælger pølser, bylauget kaffe og Glög.☕️

kl. 17.00 Juletræet tændes og vi synger et par jule sange sammen🎄

kl. ???? Julemanden kommer for at høre børnenes ønsker!🎅

I kan deltage i lige det der passer jer, vi håber vi får en skøn juledag i landsbyen samme!

Julehilsner fra Ishøj Kirke og Ishøj Bylaug💪

Borgermøde – Ring 5 Syd, Ny motorvej

Som led i den nye infrastrukturplan planlægger regeringen og DF en ny motorvej (Ring 5 Syd) gennem Ishøj Kommune vest for Ishøj Landsby.
Se link til regeringens infrastrukturplan her: https://www.trm.dk/da/politiske-aftaler/2019/aftale-om-et-sammenhaengende-danmark-investeringsplan-2030
Motorvejen vil få konsekvenser for støj, naturoplevelser og trafikafvikling i Ishøj Landsby.
Ishøj Bylaug inviterer til borgermøde med information for og imod Ring 5 Syd.
Mødet er åbent for alle borgere i Ishøj Landsby og Torslunde.

Agenda:
Kl. 19.00: velkomst v. oldermand Uffe Andersen

Kl. 19.10: information om Ring 5 Syd fra lokalt perspektiv v. Kirsten Nymann (repræsentant for borgergruppen Nej Til Ring 5 Syd)

Kl. 19.50: overvejelser i relation til Ring 5 Syd ifm. Socialdemokratiets udspil til infrastrukturplan v. Mattias Tesfaye (S) folketingsmedlem og folketingskandidat fra Ishøj Kommunes valgkreds

Kl. 20.05: pause

Kl. 20.10: partirunde – holdning til Ring 5 v. repræsentanter fra de politiske partier ( Mattias Tesfaye, Karen Ellemann, Mette Qwinten og Niels Christian Barkholt )

Kl. 20.30: spørgsmål og debat v. alle

Kl. 20.55: opsamling v. oldermand Uffe Andersen

Kl. 21.00: afslutning

Mødet afholdes i Ishøj Landsby i den lokale idrætsforenings klubhus: Torbens Vænge 10, 2635 Ishøj (https://tiif.dk/stotteforeningen/).

Af hensyn til praktikken omkring mødet, bedes du tilkendegive om du kommer ved at svare på begivenheden via facebook :
https://www.facebook.com/events/361506637908082/

Inviterede til borgermødet:

 • Ishøj Byråd
 • Region Hovedstadens Trafikudvalg
 • Folketingskandidater med opstilling i Ishøj Kommunes lokale valgkreds

1. December

Kom til

Juletræstænding Lørdag den 1. december 2018 kl. 16:30 – 18:00 På plænen v. Ishøj Bygade / Ishøj Søndergade

Kom og vær med til, at tænde landsbyens fælles juletræ.

Der vil være mulighed for at købe æbleskiver, gløgg og varm kakao.

Kom af huse alle gæve landsbyfolk og bak op.
Spred meget gerne budskabet.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen Ishøj Bylaug

Husk også at støtte Bylauget!
Årligt kontingent KUN kr. 200,-
Indbetaling til: MobilePay 33606 eller Danske Bank konto 1551-6311423. Husk at påføre navn og adresse.

Høstfest – Grillhygge

Kom med til Høstfest – Grillhygge!  Fredag den 31. august.

Se invitationen ved at klik på billedet!!

Bystævne 2018 – referat

Referat

Oldermandens beretning

Regnskab 2017

Vedtægtændringer

Bystævne 2018


BYLAUG LOGO
Bystævne

Mandag den 5. marts 2018 kl. 18.00 – 21.00 i Forsamlingshuset

Ishøj Bylaug afholder årligt bystævne for medlemmer af Ishøj Bylaug.

Rigtig mange ting sker i og omkring landsbyen i øjeblikket. Bylauget opfordrer derfor medlemmerne til at møde op og her få en orientering om lokale forhold og tiltag i landsbyen.

Agenda:

 

Velkomst

Valg af dirigent – valg af referent

Oldermandens beretning og aflæggelse af regnskabs

Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest dem 26. februar)

• Fra bestyrelsen:

4 og §6 ændres, så der vælges et oldermandsudvalg bestående af de nuværende 5 medlemmer (+ suppleanter). Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Oldermandsudvalget konstituerer sig med oldermand og skatmester. Den hidtidige oldermand og skatmester fortsætter til 1. møde i oldermandsudvalget efter bystævnet, hvor konstituering finder sted for det følgende år.

 

Valg til bestyrelsen

 

Ishøj kommune orienterer om planer vedr. Ishøj landsby v/  Planchef Anja Carlslund

 

 

 

Forslag der ønskes behandlet på mødet skal være formanden i hænde senest 26. februar 2018. 

Under mødet serveres, 3 stk. smørrebrød, 1 øl og 1 snaps pr. tilmeldt medlem.

Hvis du vil have mulighed for, at præge din landsby, og den videre dialog,men endnu ikke er medlem, kan dette nåes endnu. Indmeld dig her: “Bliv medlem”

 

 Bylaugets medlemmer der ønsker at deltage bedes senest tilmelde sig senest den 1. marts 2018 på info@ishoejlandsby.dk

 

Se omdelt invitation her: Bystævne 2018

 

Ishøj Bylaug er upolitisk og har til formål er at skabe dialog mellem kommune, institutioner og landsbyens beboere.

Opfordring fra Folke kirkens Nødhjælp og Lions Club

Når du skal vælge med krydser i forsamlingshuset på tirsdag er der også mulighed for at vælge verdens fattigste til.
“Folke kirkens Nødhjælp” vil igen være repræsenteret ved indgangen og der er fortsat et stort behov for penge i bøssen.SÅ TAG PENGE MED – TAK 🙂

– og da Lions Club denne dag har en indsamling af brugte briller kan du samtidig komme af med dem……

KV 17 – Ishøj

 
 
 

Landsby-valgløfter/-tilkendegivelser fra kandidater til KV17 – alle kandidater er velkomne med deres input!

 
 
 

 

Jeg, Ole Wedel-Brandt, som er opstillet som nr. 1 vil, hvis jeg bliver valgt, arbejde for at der ikke ændres I lokalplanen, så der kan bygges erhverv eller beboelse i ”den grønne kile” vest for højhastighedsbanen. Det betyder, at naturen omkring Landsbyen og Torslunde skal forblive som den er. Der kan eventuelt blive opført enkelte huse, der passer ind I det nuværende præg. Etagebyggeri og lign. hører ikke hjemme I landsbyerne

 
 

Jeg, Martin Patrong Haspang, som er opstillet som nr. 2 for Enhedslisten (Liste Ø)vil, hvis jeg bliver valgt, arbejde for at

 • Den grønne kile bliver bevaret, således at der ikke bygges industri og etagebyggeri i nærheden af Landsbyen.
 • Forbedre stisystemerne, så det bliver nemmere at cykle fra Landsbyen til de omkringliggende byer.
 • Motorring 5 bliver skrinlagt, og at der i stedet satses på kollektiv trafik med henblik på at mindske biltrafikken og dermed trafikstøj og forurening.
 • Der bliver gjort tiltag på Ishøj Stationsvej, som mindsker trafik og trafikstøj, blandt andet fra gaderæs.

 
 

Charlotte Majbrit Jørgensen, som er opstillet som nr. 2 for liste O Dansk Folkeparti vil arbejde for følgende:
Ingen ny erhvervsudstykning fra det nye erhvervsområde Wintersminde og til Taastrup Hovedgade/Taastrup Valbyvej. Hvis der skal udstykkes der skal det være til parcelhuse.
Landsbyskolen skal gøres to-sporet således, at eleverne kan have sparring med ligestillede.
Der skal tages hensyn til børnepasning i nærområdet med flere dagplejere.
Jeg ser gerne enkelte udstykninger til parcelhuse i Landsbyen/Thorslunde som også vil underbygge skolens fortsatte eksistens.
Der skal etableres mere støjbeplantning/vold/støjdæmpende asfalt på/mod Ishøj Stationsvej.
Bedre busforbindelser for alle landsbyernes beboere.

 
 

Jeg, Uffe Andersen, som er opstillet som nr. 14 på liste A Socialdemokratiet, vil, hvis jeg bliver valgt, arbejde for at

 • Ishøj Landsbys beboere via fx Ishøj Bylaug og grundejerforereninger inddrages i en helhedsplan for udvikling af Ishøj Landsby og omgivelser inden der iværksættes tiltag som følge af Fingerplan 2017 og fremtidige planer.
 • Der indsendes nyt (sær-)svar til ønsker til revision af Fingerplan 2017, hvor der gøres opmærksom på at der ikke længerer er politisk enighed om at kommunen ønsker udvikling af nyt kæmpestort industriområde nord for Ishøj Stationsvej op til Tåstrup målrettet transport – og logistikvirksomheder og andre transporttunge virksomheder.
 • Beholde de nuværende grønne kiler.
 • Støjdæmpe Ishøj Stationsvej ved at forbyde gennemkørsel uden ærinde i området for køretøjer over 2500 kg egenvægt – de skal i stedet for benytte motorvejene.

 

 
 
 
 

 

 

Jeg- Lennart Hartmann Nielsen som er opstillet som nr.1 på liste Venstre, Danmarks Liberale Parti vil, hvis jeg bliver valgt, arbejde for følgende i vores Kommune – herunder landsbyerne.

 1. Offentlig transport – Ishøj skal dækkes helt af offentlig transport, det nytter ikke at vores borgere i dele af kommunen Torslunde Ishøj er afskåret fra at benytte offentlig transport. Det skal være muligt at kunne til og fra vores landsbyer 7 dage om ugen. I timer med mindre belægning vil der være færre afgange, men man skal have mulighed for at komme til Stationen hvad enten det er Høje Tåstrup eller Ishøj Station. Vi skal formentligt finde en holdbar kombinationsløsning til, for at dække behovet.
 2. Jeg ønsker ikke selv om Ishøj kommune benytter en eventuel mulighed for at erhvervsudvikle Winthersminde til et nyt erhvervsområde. Den mindre transformerstation, de mindre virksomheder som i dag er tilknyttet boliger skal bevares som det nu er. Vi har mulighed for mere erhverv på arealet ”bananen”. Dette areal må sammen med nuværende erhvervsarealer omkring Ilva og Bauhaus være tilstrækkeligt. Efter min mening har man fra flertallet side i gjort nok for at skaffe andet end virksomheder som er pladskrævende lager og logistik, med tilhørende megen færdsel tung trafik.   Lager og transport er ikke den form for virksomheder jeg ønsker skal præge udbygningen af Ishøj med, der er ganske enkelt for få jobmuligheder i den type virksomheder og de bidrager ikke nok til at løse Ishøj kommunes store udfordring for ledige som søger jobmuligheder.
 3. Støjgener – Jeg ønsker at værne om vores boligområder. Støjgener er desværre i stigende grad blevet et større og større problem. Jeg ønsker derfor ikke at der udbygges med en Ring 5 i vores vestligste del af kommunen for at tilgodese bl.a. Høje Tåstrup Kommunes transport center.
 4. Jeg ønsker at værne om de naturområder og små skønne oaser som ligger rundt om i kommunen, Tranegilde, Ishøj Landsby samt Thorlunde Ishøj. Ishøj Kommune skal ikke bare udbygges for en hver pris. Vi har ret og pligt til passe på de områder som heldigvis ikke blev plastret til med etageboliger i 70’erne. Jeg mener så i øvrigt også at der nu snart ikke i det stationsnære område er plads og behov for mere by fortætning.

 
 

Jeg, Svend-Erik Nielsen, som er opstillet som nr. 6 på liste O, Dansk Folke Parti
vil, hvis jeg bliver valgt, arbejde for at:

 • Private veje, hvis beboerne ønsker dette, bliver overdraget til Ishøj kommune, således at de kan blive holdt i sådan en stand, som er tilfredsstillende for alle der færdes på dem, og ikke forfalder som det sker nogen steder.
 • Permanent nedsættelses af hastighed på Ishøj Bygade og lignende steder til 40 km i timen
 • Ishøj skole forblive et sporet, (undtagelses vis 2 sporet for enkelte årgange) måske flere støtte lærer/pædagoger hvis muligt.
 • Bedre vilkår for de ældre generationer, så som øget hjemmehjælp.
 • Flere skraldespande, langs sti systemer, med ugentlige tømninger, således at vi måske, kan undgå noget af alt det affald, som bliver smidt i naturen.
 • Nabo høringer ved udstykning af nye grunde, fra landzone, til byzone, således at der ikke bare bliver opført noget, som ikke passer ind i området, bare for at Ishøj kommune kan tjene på det.
 • Tage forslag, til forbedringer af Ishøj seriøst op til overvejelse i det omfang det er muligt, at få dem iværksat.

 
Kandidatliste findes her: “Lær kandidaterne bedre at kende”

Indvielse af Gadekæret

« Ældre indlæg

© 2022

Tema af Anders NorenOp ↑