Ishøj Bylaugs bestyrelse:

(CVR-nr.:  35783245)

Oldermand:
Gorm Johansen

oldermand@ishoejlandsby.dk

 

 

 

Skatmester::
Lars-Bo Jøhl

 

 

 

 

Bykvinde:
Merete

 

 

 

 


Bymand:
Jacob Hansen

 

 

 

Bymand:
Uffe Andersen, Tåstrup Valbyvej 18A

 
 
 

 


Skriverkarl:
Henrik Paludan-Mørk

 

 

 

 

Ishøj Bylaugs Festudvalg:

 

Festkvinder og -mænd:

Michelle, Susanne, Ib og Preben
 
 

 

 

Suppleanter:

Steen og Britta Hansen

 

Revisorer:

Majbritt Cordt og Laila Jacobsen