Opdatering den 13. december 2023:

Notat om ideer, … kan læses i

https://api.vejdirektoratet.dk/sites/default/files/2023-12/Høringsnotat.pdf

https://api.vejdirektoratet.dk/sites/default/files/2023-12/H%C3%B8ringsnotat.pdf

i

https://www.vejdirektoratet.dk/projekt/brt-bus-rapid-transit-i-ring-4-korridoren-400s/dokumenter

Fra nyhederne:

29. november 2023 Hænger i en tynd tråd: Strid om økonomi kan stoppe hurtigbusser

https://www.sn.dk/sjaelland/haenger-i-en-tynd-traad-strid-om-oekonomi-kan-stoppe-hurtigbusser/

23. november 2023 DEBAT: Bliver Rødovre nu snydt for en BRT-linie?

https://www.sn.dk/roedovre-kommune/debat-bliver-roedovre-nu-snydt-for-en-brt-linie/

23. november 2023 DEBAT: Bliver Ishøj nu snydt for at 400S bliver en BRT linie?

https://www.sn.dk/ishoej-kommune/bliver-ishoej-nu-snydt-for-at-400s-bliver-en-brt-linie/

15. februar 2023 Ny busløsning på vej: Kom med input til “letbane på gummihjul” – med kort med busstop

https://www.sn.dk/hoeje-taastrup-kommune/ny-busloesning-paa-vej-kom-med-input-til-letbane-paa-gummihjul/

12. juli 2021 Nye ‘bus-stationer’ skal give mulighed for tættere byggeri

https://www.sn.dk/hoeje-taastrup-kommune/nye-bus-stationer-skal-give-mulighed-for-taettere-byggeri/

Original:

Du er velkommen til at kopiere, kommentere og lade dig inspirere.

Indsendelse af høringssvar og ideer sker via linket Indsend dit høringssvarhttp://ishoejlandsby.dk/arrangementer/brt-400s-torsdag-d-2-marts-tirsdag-d-7-marts.html

Høringssvar / Ideer / Forslag

til

Bus Rapid Transit (BRT) i Ring 4-korridoren på den regionale S-buslinje 400S (https://www.vejdirektoratet.dk/projekt/bus-rapid-transit-brt-i-ring-4-korridoren-400s)

Vi glæder os til nye busser og muligheder.
400S og busstoppestederne omkring Ishøj Landsby er utrolig vigtige for landsbyen og udgør i høj grad vor livsline til omverdenen samt til stationerne i Ishøj og Taastrup. Ikke alle har eller ønsker at bruge bil, og 400S bruges meget, når vi skal væk, og når folk udefra skal på arbejde i landsbyen.

Det ser dog ud til, at planerne slet ikke er tilpasset vor landlige virkelighed omkring Ishøj Landsby. Her på landet er der IKKE brug for egne busbaner eller store fine BRT 400S-stationer. Det vil være spild af penge.

Derimod er der i myldretiden på motorvejene klart brug for busbaner for at få 400S frem.

BRT 400S-stationer vil sikkert også være fine ved motorveje samt i tæt bymæssig bebyggelse som omkring Ishøj Station (https://api.vejdirektoratet.dk/sites/default/files/2023-02/Informationsfolder_wcag.pdf) og IKEA ved Helgeshøj Allé eller måske som på et af billederne fra projektet omkring Bauhaus ved Industribuen (https://ishoj.dk/aktuelt/nyheder/kom-med-dine-ideer-til-ny-buslosning-i-ring-4/).

Detaljer:

 1. På Ishøj Stationsvej er der IKKE behov for BRT 400S i egen busbane hen over motorvejsbroerne og slet ikke i omegnen af Ishøj Landsby.

Her er ingen køer bortset fra køer til rødt lys i lyskurvene.

Forslag til optimal fremkommelighed: Udstyr 400S med grøn bølge via sensorer, så lyskurvene automatisk skifter til grønt, når 400S nærmer sig, så kører 400S lige så hurtigt som den ville gøre i sin egen busbane på Ishøj Stationsvej.

 1. De 1-10 passagerer der typisk står af og på hver 400S-bus ved hvert stoppested ved Ishøj Landsby har intet behov for nye fine tomme BRT 400S-stationer her.
  Men vi har fortsat behov for vore busstoppesteder – de bliver brugt.

Forslag til ind- og udstigning for få passagerere: Lav hurtigst muligt et lille trinbræt ved 400S’ stoppesteder ved Ishøj Landsby, så bussen kan stoppe med en af dørene ud for trinbrættet, så barnevogne, kørestole og cykler kan køre ind i og ud af bussen, mens vi ved de øvrige døre fortsat kan stige op i bussen og ned fra bussen.

Forslag: De nuværende busskure må gerne udvides, gøres mere trygge med lys og forskønnes hurtigst mulig, men BRT 400S-stationer får vi IKKE fyldt, så det er spild af penge. Der er ikke meget lys og tryghed ved stoppestederne, og det kunne etableres hurtigst muligt.

 1. Forslag: Punktlighed / rettidighed kan hurtigt opnås ved at udstyre 400S med GPS og lade busserne optræde i real tid på et elektronisk kort på www.  GPS-data kan sammenkobles med indsamlede data om typisk køretid til de næste 5-10 stoppesteder, og forventet ankomsttid til hver enkelt stoppested kan fremgå af elektronisk kort på www. Forventet ankomsttid kan også sendes til displayet på stoppestederne, så det er en ”reel” tid stoppestederne angiver. For nuværende er det en fiktiv tid, der angives, og nogle oplever at busser slet ikke kommer, så der pludselig må ventes yderligere på næste bus.

Samtidig bør busser forbydes at forlade et stoppested før efter den reelt forventede ankomsttid, så ingen kommer for sent til bussen, hvis bussen på en tur ankommer før forventet ankomsttid.

 1. Forslag: De sparede penge ved ikke at lave busbaner og fine BRT 400S-stationer på Ishøj Stationsvej og omkring Ishøj Landsby så vi gerne anvendt til glidende trafikafvikling eller til en rundkørsel i krydset Tåstrup Valbyvej – Ishøj Stationsvej, hvor vi aldrig kører frem for grønt uden at have orienteret os grundigt, fordi mange på Ishøj Stationsvej drøner over for rødt. Og jævnligt sker der uheld.
 2. Forslag: De sparede penge ved ikke at lave busbaner og fine BRT 400S-stationer på Ishøj Stationsvej og omkring Ishøj Landsby kunne måske også række til en trafiksikker cykel- og fodgængerbro ved Tåstrup Valbyvej hen over Ishøj Stationsvej. Broen kunne laves i stil med de tilsvarende broer over Hveen Boulevard ved City2.
 3. Forslag til glidende trafikafvikling. Vi vil gerne have lysreguleringerne på Ishøj Stationsvej afløst af ”udvidede rundkørselsordninger med vognbaneskift-ordning” for at undgå de mange stop og accelerationer samt for igen at få en glidende trafikafvikling. Det har tidligere virket overraskende godt ved motorvejsbroreparation i juni 2003. Se gerne i arkiverne og i https://web.archive.org/web/20170628002053/http://gf-landsbyen.dk/Nyheder2.htm#_Toc72237738

Vognbaneskift-ordningen fungerer fint på Sydvej ved tilkørslerne fra Roskildevej og motorvejen.

 1. Busbaner til 400S på motorvejen vil være en fordel i myldretiden, men anlæggelsen kan sikkert med fordel kombineres med øvrige planer om udvidelse af motorvejen som for eksempel https://www.sn.dk/vallensbaek-kommune/581-millioner-afsat-til-udvidelse-af-motorring-4/

Forslag: BRT 400S-stationer bør langs motorveje kombineres med gratis eller billige parkeringsmuligheder, så bilister kan parkere bilen og stige ind i bussen.

Forslag: Anlæg også supercykelstier og sikre cykelparkeringer, så billister ligeledes fristes til at parkere bilen og cykle videre.

 1. Forslag: Busser kan med fordel bygges, så der kan medtages cykler.
 2. Det hjælper nok de færreste, hvis 400S i egen busbane kan køre fra Ishøj til Lyngby på for eksempel 55 minutter i stedet for 75 minutter.

Forslag: Få fastlagt, hvordan flertallet af passagerere bruger 400S. Mange bruger sandsynligvis 400S som transport til nærmeste station.

 1. Forslag: Gør det lettere at skifte for eksempel fra 400S til tog, så toget ikke kører for næsen af buspassagerene. Øg sammenhængen mellem bus, tog, letbane og metro.
 2. Forslag: BRT 400S’ fordele skal naturligvis udnyttes, så selvfølgelig skal BRT 400S køre både i egen vognbane og ude i den almindelige trafik, hvor det giver bedst mening for eksempel på Ishøj Stationsvej. Men BRT 400S bør altid have grøn bølge gennem lyskurve.
 3. Forslag: BRS 400S’ fleksibilitet kan udnyttes til på udvalgte tider, at lade 400S køre for eksempel gennem Industribuen, så folk kan stige ud og ind tæt ved deres arbejdsplads for eksempel morgen og eftermiddag.
 4. Forslag: På Ishøj Stationsvej og Hveen Boulevard bør gennemkørsel forbydes for lastbiler og kassebiler. Transportcentrene er alle anlagt nær ved motorvejsnettet, som last- og kassebiler bør benytte til gennemkørsel. På Ishøj Stationsvej og Hveen Boulevard bør lastbiler og kassebiler kun køre, hvis de har ærinde eller arbejdskørsel i området.
 5. Forslag: Brug også ressourcer på at fremme og lette delebilsordning, samkørsel og supercykelstier. FDM beskriver i en rapport en række forhold som får os til at fravælger offentligt transport: https://fdm.dk/node/7837.

Med venlig landsbyhilsen

Ishøj Bylaug

https://www.facebook.com/Ishøj-Bylaug-2258239040920098/

//ishoejlandsby.dk/bylauget/hoeringssvar-brt-400s.html