Du er velkommen til at kopiere og lade dig inspirere af :

https://www.vejdirektoratet.dk/projekt/bus-rapid-transit-brt-i-ring-4-korridoren-400s

Tidsplan: https://www.vejdirektoratet.dk/projekt/bus-rapid-transit-brt-i-ring-4-korridoren-400s/tidsplan

Se indkomne høringssvar

Plandata.dk viser overordende planer, kort, Fingerplan 2019, transportkorridorer og lokalplaner

Bus Rapid Transit (BRT) i Ring 4-korridoren (400S)

Vejdirektoratet udarbejder frem til sommeren 2024 et teknisk beslutningsgrundlag herunder en miljøkonsekvensvurdering, for anlæg af en Bus Rapid Transit (BRT) i Ring 4-korridoren på den regionale S-buslinje 400S. 

Borgermøde og idéfase

Miljøkonsekvensundersøgelsen indledes nu med en offentlig idé- og forslagsfase, hvor borgere, naboer, trafikanter, virksomheder, interesseorganisationer og andre opfordres til at komme med forslag og synspunkter, der kan indgå i det videre arbejde. 

Har du ideer eller ønsker til bus 400S i egen vognbane? Til den 31. marts 2023 kan du indsende idéer og forslag.

Nytter det – Ja

Idéfasen løber fra den 1. februar til den 31. marts 2023. I perioden kan du indsende idéer og forslag.

Indsend dit høringssvar

Se indkomne høringssvar

I forbindelse med idéfasen afholdes fire borgermøder i Ring 4-korridoren:

 • Tirsdag d. 21. februar kl. 19:00-21:30
  i ”Postsorteringen” på Posthuset, Banegårdspladsen 7, Ballerup.
   
 • Onsdag d. 1. marts kl. 19:00-21:30
  i caféen på Skovbrynet Skole, Værebrovej 156, Bagsværd.
   
 • Torsdag d. 2. marts kl. 19:00-21:30
  i Brohuset på Vejlebrovej 45, Ishøj.
   
 • Tirsdag d. 7. marts kl 19:00-21:30
  i Byrådssalen, Det ny Rådhus, Rådhusstræde 1, Taastrup.

På borgermøderne vil Vejdirektoratet præsentere projektet og svare på spørgsmål eventuelt med bistand fra Movia eller den tekniske rådgiver. Forslag og bemærkninger vil indgå som input i den videre undersøgelse

Læs mere om undersøgelsen

Har du ideer eller ønsker til bus 400S i egen vognbane?

Indsend dit høringssvar

Se indkomne høringssvar