Invitation på 1 side: 2023-02-28_Bystaevne Invitation 2023

TILMELDING til skatmester@ishoejlandsby.dk

Senest 17.marts 2023 med antal, navn, vej og e-mail – hvis du ønsker servering.

Bylauget indbyder hermed alle medlemmer, der har betalt kontingent, til det årlige bystævne.

Torsdag den 23. marts 2023 kl. 17:30 – 20:30 i forsamlingshuset (ishoejforsamlingshus.dk) BEMÆRK venligst ny tid.

Her vælges bestyrelsen, og bylaugets bestyrelse vil fremlægge årets regnskab, berette om årets aktiviteter og resultater, samt orientere om planer, ideer og visioner.

Program (cirka tider):

17:30 
             Bystævne

Valg af dirigent – valg af referent

Oldermandens beretning

Aflæggelse af regnskab

Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag
(Forslag, skal være oldermanden i hænde senest 4 dage før bystævnet)

Valg til bestyrelsen (3 medlemmer i lige år/ 2 medlemmer i ulige år)

Valg af suppleanter – 1 år ad gangen

Valg af revisor – 1 år ad gangen

Valg af fest m/k

Eventuelt

18.30              Ishøj Kommune v/ Borgmester Merete Amdisen orienterer om kommunens planer for landsbyen  samt svarer på spørgsmål. Der er især fokus på fjernvarmeudbygning og tryghed i landsbyen.

19:30              Servering af: 1 øl/vand, 1 snaps og 3 stk. smørrebrød      

20:30              Tak for i aften – Hjælp meget gerne med at rydde op

Kom af huse alle landsbyfolk og bak op! Hiv naboen med – Vi vil så gerne se jer alle!

Med venlig hilsen
Ishøj Bylaug

BEMÆRK! Kun adgang for medlemmer, der har betalt kontingent!

Du kan nå at indmelde dig!
Betal 200 kr. pr. husstand helst til konto 1551 – 6311423, eller via MobilePay: 33606
Husk at påføre navn, vej og e-mail – på forhånd tak!

Følg med og få info på www.ishoejlandsby.dk
eller på https://www.facebook.com/Ishøj-Bylaug-2258239040920098/
og i https://www.facebook.com/groups/292084740955154/