Kategori: Arrangementer (Side 1 af 4)

Landsbysladder: Torsdag d. 28 september 2023 kl. 17:30 – 20:30

Kom og vær med i forsamlingshuset, Ishøj Bygade 82, ishoejforsamlingshus.dk

Ishøj Bylaug inviterer til Landsbysladder. – Udskriftsvenlig invitation i A4 format.

Du, familien, børn og genboerne inviteres sammen med alle i Ishøj Landsby til middag og landsbysladder under uformelle former.

Kom og lær dine genboer bedre at kende, og nyd en middag med gammeldags kylling med surt og tilbehør og efterfølgende kaffe / te og kage.

Lad den hjemlige kok få fri en aften. Gå i byen – i din egen by – med børnene og familien. Kom og skab trivsel, så dit Ishøj Bylaug kan opfylde sit formål.

Hvor vil du sidde?

Pris pr. person for medlemmer: kr. 75,-  / for ikke-medlemmer: kr. 100 ,-

Børn under 12 år: 25 kr.

Der vil være mulighed for køb af øl og vand.

Bindende tilmelding ved indbetaling (se venligst nederst) senest den 24 september 2023

Oplys venligst: navn + bopæl + antal personer voksne / børn

(Maksimalt 100 personer – først til mølle )

Kom af huse alle gæve landsbyfolk og nyd en landsbyaften i dejligt selskab!

Udskriftsvenlig invitation i A4 format

Med venlig hilsen

Ishøj Bylaug

http://ishoejlandsby.dk/kontakt
http://ishoejlandsby.dk/valgt-til-bylauget

https://www.facebook.com/Ishøj-Bylaug-2258239040920098/
https://www.facebook.com/groups/292084740955154/

http://ishoejlandsby.dk/bliv-medlem

Ses vi?

Indbetal via Danske Bank: 1551-6311423

eller eventuelt via MobilePay 33606

Husk at oplyse: navn + bopæl + antal personer voksne / børn

Pris pr. person for medlemmer: kr. 75,-  / for ikke-medlemmer: kr. 100 ,-

Betal kontingent på kun 200 kr. pr. husstand senest den 24 september 2023 og få det hele til lav medlemspris

Landsbysladder: Onsdag den 10. maj 2023 kl. 17:30 – 20:30

Kom og vær med i forsamlingshuset, Ishøj Bygade 82, ishoejforsamlingshus.dk

Ishøj Bylaug inviterer til Landsbysladder. – Udskriftsvenlig invitation i A4 format.

Du, familien, børn og genboerne inviteres sammen med alle i Ishøj Landsby til middag og landsbysladder under uformelle former.

Kom og lær dine genboer bedre at kende, og nyd en middag med krebinetter og tilbehør og efterfølgende kaffe / te og kage.

Lad den hjemlige kok få fri en aften. Gå i byen – i din egen by – med børnene og familien. Kom og skab trivsel, så dit Ishøj Bylaug kan opfylde sit formål.

Hvor vil du sidde?

Pris pr. person for medlemmer: kr. 75,-  / for ikke-medlemmer: kr. 100 ,-

Børn under 12 år: 25 kr.

Der vil være mulighed for køb af øl og vand.

Bindende tilmelding ved indbetaling (se venligst nederst) senest den 5. maj 2023

Oplys: navn + bopæl + antal personer voksne / børn

(Maksimalt 100 personer – først til mølle )

Kom af huse alle gæve landsbyfolk og nyd en landsbyaften i dejligt selskab!

Udskriftsvenlig invitation i A4 format

Med venlig hilsen

Ishøj Bylaug

http://ishoejlandsby.dk/kontakt
http://ishoejlandsby.dk/valgt-til-bylauget

https://www.facebook.com/Ishøj-Bylaug-2258239040920098/
https://www.facebook.com/groups/292084740955154/

http://ishoejlandsby.dk/bliv-medlem

Ses vi?

Indbetal via Danske Bank: 1551-6311423

eller eventuelt via MobilePay 33606

Husk at oplyse: navn + bopæl + antal personer voksne / børn

Pris pr. person for medlemmer: kr. 75,-  / for ikke-medlemmer: kr. 100 ,-

Betal kontingent på kun 200 kr. pr. husstand senest den 5. maj 2023 og få det hele til lav medlemspris

Bystævne torsdag den 23. marts 2023 kl. 17.30 – NB! ny tid

Invitation på 1 side: 2023-02-28_Bystaevne Invitation 2023

TILMELDING til skatmester@ishoejlandsby.dk

Senest 17.marts 2023 med antal, navn, vej og e-mail – hvis du ønsker servering.

Bylauget indbyder hermed alle medlemmer, der har betalt kontingent, til det årlige bystævne.

Torsdag den 23. marts 2023 kl. 17:30 – 20:30 i forsamlingshuset (ishoejforsamlingshus.dk) BEMÆRK venligst ny tid.

Her vælges bestyrelsen, og bylaugets bestyrelse vil fremlægge årets regnskab, berette om årets aktiviteter og resultater, samt orientere om planer, ideer og visioner.

Program (cirka tider):

17:30 
             Bystævne

Valg af dirigent – valg af referent

Oldermandens beretning

Aflæggelse af regnskab

Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag
(Forslag, skal være oldermanden i hænde senest 4 dage før bystævnet)

Valg til bestyrelsen (3 medlemmer i lige år/ 2 medlemmer i ulige år)

Valg af suppleanter – 1 år ad gangen

Valg af revisor – 1 år ad gangen

Valg af fest m/k

Eventuelt

18.30              Ishøj Kommune v/ Borgmester Merete Amdisen orienterer om kommunens planer for landsbyen  samt svarer på spørgsmål. Der er især fokus på fjernvarmeudbygning og tryghed i landsbyen.

19:30              Servering af: 1 øl/vand, 1 snaps og 3 stk. smørrebrød      

20:30              Tak for i aften – Hjælp meget gerne med at rydde op

Kom af huse alle landsbyfolk og bak op! Hiv naboen med – Vi vil så gerne se jer alle!

Med venlig hilsen
Ishøj Bylaug

BEMÆRK! Kun adgang for medlemmer, der har betalt kontingent!

Du kan nå at indmelde dig!
Betal 200 kr. pr. husstand helst til konto 1551 – 6311423, eller via MobilePay: 33606
Husk at påføre navn, vej og e-mail – på forhånd tak!

Følg med og få info på www.ishoejlandsby.dk
eller på https://www.facebook.com/Ishøj-Bylaug-2258239040920098/
og i https://www.facebook.com/groups/292084740955154/

BRT 400S i egen busbane – Du kan indsende ideer til den 31. marts 2023.

Du er velkommen til at kopiere og lade dig inspirere af :

https://www.vejdirektoratet.dk/projekt/bus-rapid-transit-brt-i-ring-4-korridoren-400s

Tidsplan: https://www.vejdirektoratet.dk/projekt/bus-rapid-transit-brt-i-ring-4-korridoren-400s/tidsplan

Se indkomne høringssvar

Plandata.dk viser overordende planer, kort, Fingerplan 2019, transportkorridorer og lokalplaner

Bus Rapid Transit (BRT) i Ring 4-korridoren (400S)

Vejdirektoratet udarbejder frem til sommeren 2024 et teknisk beslutningsgrundlag herunder en miljøkonsekvensvurdering, for anlæg af en Bus Rapid Transit (BRT) i Ring 4-korridoren på den regionale S-buslinje 400S. 

Borgermøde og idéfase

Miljøkonsekvensundersøgelsen indledes nu med en offentlig idé- og forslagsfase, hvor borgere, naboer, trafikanter, virksomheder, interesseorganisationer og andre opfordres til at komme med forslag og synspunkter, der kan indgå i det videre arbejde. 

Har du ideer eller ønsker til bus 400S i egen vognbane? Til den 31. marts 2023 kan du indsende idéer og forslag.

Nytter det – Ja

Idéfasen løber fra den 1. februar til den 31. marts 2023. I perioden kan du indsende idéer og forslag.

Indsend dit høringssvar

Se indkomne høringssvar

I forbindelse med idéfasen afholdes fire borgermøder i Ring 4-korridoren:

 • Tirsdag d. 21. februar kl. 19:00-21:30
  i ”Postsorteringen” på Posthuset, Banegårdspladsen 7, Ballerup.
   
 • Onsdag d. 1. marts kl. 19:00-21:30
  i caféen på Skovbrynet Skole, Værebrovej 156, Bagsværd.
   
 • Torsdag d. 2. marts kl. 19:00-21:30
  i Brohuset på Vejlebrovej 45, Ishøj.
   
 • Tirsdag d. 7. marts kl 19:00-21:30
  i Byrådssalen, Det ny Rådhus, Rådhusstræde 1, Taastrup.

På borgermøderne vil Vejdirektoratet præsentere projektet og svare på spørgsmål eventuelt med bistand fra Movia eller den tekniske rådgiver. Forslag og bemærkninger vil indgå som input i den videre undersøgelse

Læs mere om undersøgelsen

Har du ideer eller ønsker til bus 400S i egen vognbane?

Indsend dit høringssvar

Se indkomne høringssvar

Landsbysladder Torsdag den 9. februar 2023 kl. 17:30 – 20:30

Kom og vær med i forsamlingshuset, Ishøj Bygade 82, ishoejforsamlingshus.dk

Ishøj Bylaug inviterer til Landsbysladder torsdag den 9. februar 2023 kl. 17:30 – 20:30

Du, familien, børn og genboerne inviteres sammen med alle i Ishøj Landsby til middag og landsbysladder under uformelle former.

Kom og lær dine genboer bedre at kende, samt nyd dejlig mad med alt tilbehør og lad den hjemlige kok få fri en aften. Gå i byen – i din egen by – med børnene og familien. Kom og skab trivsel, så dit Ishøj Bylaug kan opfylde sit formål.

Uffes gryderet
 
og efterfølgende kaffe/te og kage

Pris pr. person for medlemmer: kr. 75,-  / for ikke-medlemmer: kr. 100 ,-

Børn under 12 år: 25 kr.

Der vil være mulighed for køb af øl og vand.

Bindende tilmelding ved indbetaling (se venligst nederst) senest den 3 februar 2023

Oplys: navn + bopæl + antal personer voksne / børn

(Maksimalt 100 personer – først til mølle 😊)

Kom af huse alle gæve landsbyfolk og nyd en landsbyaften i dejligt selskab!

Udskriftsvenlig invitation i A4 format

Med venlig hilsen

Ishøj Bylaug

http://ishoejlandsby.dk/kontakt
http://ishoejlandsby.dk/valgt-til-bylauget

https://www.facebook.com/Ishøj-Bylaug-2258239040920098/
https://www.facebook.com/groups/292084740955154/

http://ishoejlandsby.dk/bliv-medlem

Ses vi?

Indbetal via Danske Bank: 1551-6311423

eller eventuelt via MobilePay 33606

Husk at oplyse: navn + bopæl + antal personer voksne / børn

Pris pr. person for medlemmer: kr. 75,-  / for ikke-medlemmer: kr. 100 ,-

Betal kontingent på kun 200 kr. pr. husstand senest den 3. februar 2023 og få det hele til lav medlemspris

Juletræstænding 27nov2022

Søndag den 27. november 2022
omkring kl. 17.00 – 18:00 (i forlængelse af kirkens arrangement)
På plænen v. Ishøj Bygade / Ishøj Søndergade

Kom og vær med til at tænde fælles juletræ i Ishøj Landsby.


Kom af huse alle gæve landsbyfolk og bak op.

Årets juletræ er Sponsoreret af Mester Jacob

Med venlig hilsen

Ishøj Bylaug

http://ishoejlandsby.dk/kontakt
http://ishoejlandsby.dk/valgt-til-bylauget

https://www.facebook.com/Ishøj-Bylaug-2258239040920098/
https://www.facebook.com/groups/292084740955154/

http://ishoejlandsby.dk/bliv-medlem

Ses vi på plænen mellem Ishøj Bygade nr. 94 og Ishøj Søndergade nr. 21?

Landsbysladder Torsdag den 10. november 2022 kl. 17:30 – 20:30

Kom og vær med!

i forsamlingshuset, Ishøj Bygade 82, ishoejforsamlingshus.dk

Du, familien, børn og genboerne inviteres sammen med alle i Ishøj Landsby til middag og landsbysladder under uformelle former.

Kom og lær dine genboer bedre at kende, samt nyd en dejlig And med alt tilbehør og lad den hjemlige kok få fri en aften.

Gå i byen – i din egen by – med børnene og familien.

Kom og skab trivsel, så dit Ishøj Bylaug kan opfylde sit formål.

Stegt and med sovs, kartofler og rødkål

og efterfølgende kaffe/te og kage

Pris pr. person for medlemmer:  kr. 50,-   / for ikke-medlemmer:      kr. 90,- Børn under 11 år: halv pris.

Der vil være mulighed for køb af øl og vand.

Bindende tilmelding ved indbetaling (se venligst nederst) senest den 4. november 2022

Oplys: navn + bopæl + antal personer voksne / børn

(Maksimalt 100 personer – først til mølle 😊)

Kom af huse alle gæve landsbyfolk og nyd en landsbyaften i dejligt selskab!

Med venlig hilsen

Ishøj Bylaug

www.ishoejlandsby.dk  og via Facebook Ishøj Landsby: https://www.facebook.com/groups/292084740955154/

Betal kontingent på kun 200 kr. pr husstand senest den 4. november 2022 og få det hele til lav medlemspris

Indbetal via  Danske Bank: 1551-6311423 (eller MobilePay 33606)  Husk at oplyse: navn + bopæl

Jul i landsbyen

I år har Ishøj Kirke og landsbyens Bylaug indgået et samarbejde om fejring af 1. søndag i advent og 1. dec.

Kl. 14.30 er der familievenlig gudstjeneste i Ishøj Kirke hvor vores rytmiske kor ParadIshøj synger med os og 1. Lys i Adventskransen skal tændes.🎁🕯

kl. 15.30 er der kaffe og æbleskiver i forsamlingshuset, hvor der også er juledekorations værksted. (Vi har ler, Gran og hvide lys, så medbring dit eget flotte lys og mere pynt hvis du vil.)🍮

kl. 16.30 åbner pladsen ved juletræet midt i landsbyen, Tiif sælger pølser, bylauget kaffe og Glög.☕️

kl. 17.00 Juletræet tændes og vi synger et par jule sange sammen🎄

kl. ???? Julemanden kommer for at høre børnenes ønsker!🎅

I kan deltage i lige det der passer jer, vi håber vi får en skøn juledag i landsbyen samme!

Julehilsner fra Ishøj Kirke og Ishøj Bylaug💪

Borgermøde – Ring 5 Syd, Ny motorvej

Som led i den nye infrastrukturplan planlægger regeringen og DF en ny motorvej (Ring 5 Syd) gennem Ishøj Kommune vest for Ishøj Landsby.
Se link til regeringens infrastrukturplan her: https://www.trm.dk/da/politiske-aftaler/2019/aftale-om-et-sammenhaengende-danmark-investeringsplan-2030
Motorvejen vil få konsekvenser for støj, naturoplevelser og trafikafvikling i Ishøj Landsby.
Ishøj Bylaug inviterer til borgermøde med information for og imod Ring 5 Syd.
Mødet er åbent for alle borgere i Ishøj Landsby og Torslunde.

Agenda:
Kl. 19.00: velkomst v. oldermand Uffe Andersen

Kl. 19.10: information om Ring 5 Syd fra lokalt perspektiv v. Kirsten Nymann (repræsentant for borgergruppen Nej Til Ring 5 Syd)

Kl. 19.50: overvejelser i relation til Ring 5 Syd ifm. Socialdemokratiets udspil til infrastrukturplan v. Mattias Tesfaye (S) folketingsmedlem og folketingskandidat fra Ishøj Kommunes valgkreds

Kl. 20.05: pause

Kl. 20.10: partirunde – holdning til Ring 5 v. repræsentanter fra de politiske partier ( Mattias Tesfaye, Karen Ellemann, Mette Qwinten og Niels Christian Barkholt )

Kl. 20.30: spørgsmål og debat v. alle

Kl. 20.55: opsamling v. oldermand Uffe Andersen

Kl. 21.00: afslutning

Mødet afholdes i Ishøj Landsby i den lokale idrætsforenings klubhus: Torbens Vænge 10, 2635 Ishøj (https://tiif.dk/stotteforeningen/).

Af hensyn til praktikken omkring mødet, bedes du tilkendegive om du kommer ved at svare på begivenheden via facebook :
https://www.facebook.com/events/361506637908082/

Inviterede til borgermødet:

 • Ishøj Byråd
 • Region Hovedstadens Trafikudvalg
 • Folketingskandidater med opstilling i Ishøj Kommunes lokale valgkreds
« Ældre indlæg

© 2023

Tema af Anders NorenOp ↑