Kategori: Lokalmiljøet (side 2 af 4)

Ishøj Landsby Julemarked

 

Julemarked i den hvide julehal, Ishøj Bygade 1

19. og 20. november fra kl 10.00

 

TIIF Julebanko

Så er det ved at være tid til

TIIF’s store JULEBANKO

Søndag den 20. november 2016, kl. 14.00 i Ishøj Skolehal

Bankoplakat

Vandværk i Landsbyen?

Opfølgning på informationsmødet om nyt vandværk i Ishøj Landsby

På informationsmødet om nyt vandværk i Ishøj Landsby den 29. august 2016, lovede Ishøj Kommune at undersøge muligheden for en placering af vandværket på arealet mellem København-Ringstedbanen og Vejleåvej.

Arealet ligger i dag i den grønne kile og er derfor pålagt restriktioner for bebyggelse. Dette forhindrer p.t. at der kan opføres et vandværk på arealet.

Ishøj Kommune forventer dog, at forslag til Fingerplan 2017 vil give mulighed for, at arealet kan udtages af den grønne kile, fordi arealets rekreative værdi forsvinder efter anlæggelsen af jernbanen. Vi forventer, at arealet kan udlægges til erhverv og til tekniske anlæg.

Forslag til Fingerplan 2017 forventes at komme i høring i december 2016 med en endelig vedtagelse i april 2017.

Derfor vil Ishøj Kommune afvente det kommende forslag til Fingerplan 2017 for at se, hvilke planmæssige muligheder den i givet fald åbner for.

På den baggrund er udarbejdelsen af lokalplan og kommuneplantillæg for et nyt vandværk i Ishøj Landsby sat i bero.

Med venlig hilsen

Ole Bjørstorp Borgmester

Resultat af afstemning

Afstemningsresultat

Folkekirkens nødhjælp

FKN_logo
Tag gerne penge med når der skal stemmes i Ishøj forsamlingshus torsdag den 3. december
Der vil nemlig ved samme lejlighed blive samlet ind til Folkekirkens Nødhjælp og ethvert bidrag er meget velkomment.

På forhånd tak

De lokale indsamlere fra Torslunde og Ishøj Landsby

Gadekær og smedegrunden

Sidste NYT:

25.08.2015: Info fra Kommunen –

Der er fundet yderligere forurening under den rørlagte Baldersbæk, som vi skal have undersøgt nærmere. Dette er grunden til at entreprenøren ikke har gravet så meget her den sidste tid. 

Der vil blive foretaget yderligere jordprøver i morgen omkring Baldersbækken, som vi forventer at have svar på i næste uge. Herefter beslutter vi hvordan den sidste del af oprensningen skal foregå.

11.06.2015: Materiale fra 2. dialogmøde: Dialogmøde d.10.juni 2015_3 skitseoplæg

10.06.2015: 2. dialogmøde med start ved gadekæret og efterfølgende gennemgang og dialog omkring 3 skitse forslag i forsamlingshuset.

Fil 11-06-15 22.53.15

Fil 11-06-15 22.54.57

 

Fil 11-06-15 22.57.30 Fil 11-06-15 22.54.24
Fil 11-06-15 22.55.47

 

29.05.2015: Ny dato for dialogmøde nr.2 er den 10. Juni kl 19.00 – Vi starter i gadekæret og fortsætter herefter til Forsamlingshuset.

28.05.2015: Opsummering fra dialogmødet fra Arkitektfirmaet Hasløv & Kjærsgaard

16.05.2015: Oldermandens bemærkninger

14.05.2015: Indlæg oprettet

Den 7. maj havde vi første dialogmøde med Arkitektfirmaet Hasløv & Kjærsgaard og Ishøj kommune med det formål at høre om projektet og komme med forslag til opbygning og anvendelse af det “nye” gadekær.dialogmøde 1
Vi regner med at modtage en “renskrivning” af forslagene fra Hasløv & Kjærsgaard i løbet af næste uge – følg med her på siden!!

Næste Dialogmøde er planlagt til at være den 18. juni kl 19.00 i forsamlingshuset

Agenda og Materiale til dialogmødet

Agenda:
• Proces for udvikling af gadekæret
• Inspiration – det rekreative grønne byrum
• Dialog: Idéer, forslag og ønsker til udvikling af gadekæret

 

Her er link til oplæg for dialogmødet:

Dialogmøde

Dialogmøde om ønsker og forventninger til gadekærets fremtid

GadekærGadekæret og områderne omkring skal oprenses, nye forhold etableres, og stedet gøres til et
rekreativt sted.

Bylauget inviterer til dialogmøde torsdag den 7. maj 2015 kl. 19.00 i Ishøj Forsamlingshus

I samarbejde med Ishøj Kommune – Byplankonsulenterne fra Arkitektfirmaet Hasløv & Kjærsgaard og Ishøj Bylaug afholdes dialogmøde om ønsker og forventninger til gadekærets fremtid.

Mødet er for alle og tilmelding skal ske til:  skatmester@ishoejlandsby.dk

Kom af huse alle gode og raske landsbymænd og –koner og bak op.

Se hele invitationen her – tryk på billede:
Dialogmøde

Med venlig hilsen
Bent Olsen
Oldermand

Renovering af spildevandsledning

IMG_0038Til orientering:

Hovedspildevandsledningen (dem er der flere af gennem landsbyen) skal renovers,  og der kan derfor forekomme mindre lugt- og måske støj- og trafikmæssige gener i de kommende uger. For at spildevand fra landsbyen ikke skal give problemer i forbindelse med renoveringen, vil den opmærksomme borger kunne se, at spildevandet ledes i regnvandssystemet. Det har ikke nogen indflydelse på miljøet idet der er trukket specielle slanger gennem regnvandssystemet og spildevandet ledes tilbage i det rigtige system efterfølgende.

Oplever du gener eller problemer med projektet så kontakt den stedlige formand på pladsen eller Bylauget på mail eller telefonisk.

Projektet forventes at vare 2 uger  fra mandag (13/5). Enkelte steder i landsbyen vil der blive lagt spildevandsslanger på tværs af kørebane.

Lukning af Ishøjstien

I forbindelse med arbejdet omkring København – Ringstedbanen lukkes Ishøjstien ved Vejleåvej (grøn skravering) i perioden:
Mandag d. 9. marts – fredag d. 27. marts 2015.

Ishøjstien

Omkørsel via Baldershøj (blå rute). Entreprenøren sørger for vejvisningsskilte.

« Ældre indlæg Nyere indlæg »

© 2021

Tema af Anders NorenOp ↑