Kategori: Lokalmiljøet (side 3 af 4)

Boligbebyggelse på Kirkebjerggård

kirkebjerggaard

 

 Lokalplan 1.71 for Boligbebyggelse på Kirkebjerggård er vedtaget med ikrafttrædelsesdato: d. 5. februar 2015 (PlanID: 2964913)

 

 

Læs plandokument:  http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=2964913&plantype=20&status=V

Se plan:  http://kort.plansystem.dk/cbkort?profile=plandk2&selectorgroups=*&page=vis-lokalplan&planid=2964913&type=20

Kirkebjerggaard bebyggelse

København-Ringsted banen

Jernbanebro - luft Jernbanebro - vej

 

 

 

 

 

 

Nu er der ved at komme gang i byggeriet af den længste jernbanebro over land i Danmark. Du kan se en animeret videofilm via vore Facebook gruppe “Ishøj Landsby” og læse mere om broen her: ISC Consulting Engineers eller på Bane Danmark hjemmeside

Ishøj Landsby – Vejbump m.v.

vejbump

 

Som alle forhåbentlig har opdaget, er der kommet nye vejbump på Ishøj bygade .

 

 

Bylauget er i fortsat dialog med Ishøj kommune ( Vej & Park ) omkring:

  • “Sikker vej”
  • Gadekær
  • Skovrejsning ved jernbane
  • M.v.

Asfaltarbejde i landsbyen

Ishøj Kommune er gået i gang med asfaltarbejde på Torbens Vænge og Bygaden, det giver trafikforstyrrelser.
Vis hensyn og pas på hinanden, så skal det nok gå.

Med venlig hilsen
Bylauget

Børnedyrskue på Bredekærgård

Se hele invitationen på hjemmesiden (Klik her)
dyrskue

Hvor blev dialogen af?….

Kære Borgmester

På given foranledning skal jeg på vegne af Ishøj Bylaug oplyse, at bylauget har nedsat en arbejdsgruppe der skal se på et projekt gældende for Ishøj Landsby kaldet en tryg by.
Projektet indeholder som hovedpunkt et afsnit der særligt vedrører de hastighedsnedsættende foranstaltninger der findes i Ishøj Landsby.
Chikanerne er i en stand hvor de skal udskiftes og chikanere rammer ikke det mål der oprindeligt var med at nedsætte hastigheden også for store køretøjer (der uhindret kan køre igennem).

Arbejdsgruppen er bl.a. blevet nedsat som følge af det møde borgmesterkontoret, forrige år, afholdt med bylaugets bestyrelse og hvor dialog og samarbejde var udgangspunktet for tilvirkning af nye foranstaltninger.

Af skrivelser fra borgmesterkontoret fremgår det, at renoveringen skal ske i samarbejde med bylauget og ikke foranlediget af politikeres enegang og på mødet omkring kommuneplan 2014 blev vigtigheden af dialogen i den videre udvikling for landsbyen igen fremhævet.

Nu erfares det, at Ishøj kommune uden nogen form for dialog med bylauget har igangsat renoveringen af chikanerne og at enkelte politikere tilsyneladende selv udvælger enkelte chikaner der skal fjernes. Og der er med ultrakort varsel aftalt møde fredag den 15. august 2014 med Erling og Tommy omkring vejtekniske muligheder..
Ingen af bylaugets medlemmer kan møde med så kort et varsel, og vi skal derfor i dialogens navn anmode om, at alle aktiviteter holdes tilbage, at der aftales møde i uge 35 hvor bylauget kan stille med medlemmer af bestyrelsen.
Vi er som bestyrelse bestyrtede over, at Ishøj Kommune end ikke har forsøgt at indgå i dialog omkring dette projekt og forventer såfremt kommunen politisk set ønsker en dialog at projekts vedtagelse afventer møde i uge 35.
Sune Gabelgaard, der møder fredag, som fremlægger af vores projekt, har intet mandat i forhold til indgåelsen af aftaler og kan alene fremlægge projektet.
Vi forventer som valgte af borgerne i Ishøj Landsby, at kommunen i det mindst er i dialog med os omkring renoveringen og andre projekter i landsbyen.

Efterretning fra Ishøj Landsby fortæller, at man tilsyneladende allerede er i gang med at anlægge nyt slid lag på køreplanen. Det ville være ønskeligt om dette kunne udskydes indtil der er afholdt møde.

Såfremt kommunen ikke ønsker en dialog med Ishøj Bylaug er dette kommunens valg, men vi håbe fortsat på en god og konstruktiv dialog med kommunen til gavn for alle.
På Ishøj Bylaugs vegne
Oldermand – Bent Olsen

LØRDAGSOMLÆGNINGER AF TRAFIKKEN PÅ ISHØJ STATIONSVEJ

brobygLørdag den 26. juli og lørdag den 2. august omlægges trafikken under jernbanebroen over Ishøj Stationsvej.

Banedanmarks entreprenør, Aarsleff Bane & Anlæg JV, der bygger jernbanebroen over Ishøj Stationsvej, er færdig med det store støbearbejde. Betonen er hærdet, og nu skal stilladset tages ned. Det sker i to omgange, nemlig lørdag den 26. juli og lørdag den 2. august, hvor trafikken i én af køreretningerne vil være lukket af sikkerhedsmæssige årsager.

Stilladset på jernbanebroen fjernes i to omgange. Det får konsekvenser for trafikken.

 

Lørdag den 26. juli
Trafikken i det østgående spor ledes uden om Ishøj Stationsvej og ind på Ishøj Bygade og Tåstrup Valbyvej. I krydset ved Ishøj Bygade og Tåstrup Valbyvej etableres der et midlertidigt signalanlæg.

Lørdag den 2. august
Trafikken i det vestgående spor ledes igennem Ishøj Bygade og Tåstrup Valbyvej. Igen vil der etableres signalanlæg i krydset ved Ishøj Bygade og Tåstrup Valbyvej.

Arbejdet udføres i tidsrummet 06.00-21.00 for de to aktuelle lørdage. Vores entreprenør sætter skilte op vedrørende omkørslerne.

Teksten kopieret fra Banedanmarks hjemmeside. Læs nyheden og mere om hele byggeriet her: Den nye bane København-Ringsted

Udstykning af Kirkebjerggård

Her er den sidste nye (kendte) tegning over udstykningen af Kirkebjergård.

Se den her: Kirkebjerggård

QR-kode til hjemmeside for Ishøj Landsby & Bylaug

Bylauget i Ishøj Landsby har i nærområdet  opsat mindre plakater med teksten

SCAN KODEN

scan

QR-kode til Ishøj landsby hjemmeside

FÅ VIDEN OM

AKTIVITETER I

DIN LANDSBY

Koden giver adgang til vores nye hjemmeside

www.ishoejlandsby.dk

Målet er, at vi alle i landsbyen let kan få informationer om nyt i Ishøj Landsby uden at skulle bruge tid på diverse  søgemaskiner og andre portaler.

Der arbejdes med mange tiltag og vi håber, at mange i landsbyen vil tage dette til sig og bruge denne hjemmeside som indgangen til orientering om lokale forhold.

Har du gode ideer til indlæg med generel interesse  for borgere i Landsbyen så skriv endelig til webmasteren – brug formularen nederste på siden.

 

 

FORBUD MOD TUNG TRAFIK I ISHØJ LANDSBY

Tung_trafik
I foråret skrev Ishøj Bylaug til Ishøj kommune med henblik på at få en dialog i gang på flere områder. Et af områderne var blandt andet at søge at skabe en mere trafiksikker Bygade hvor tunge køretøjer der ikke har et ærinde i Ishøj Landsby blev søgt holdt ude af området. Der har igennem flere år været opsat færdselstavler med forbudsskilte mod de tunge køretøjer på Tåstrup-Valbyvej, hvorfor Bylauget også ønsker at dette forbud ligeledes kom til at gælde for Ishøj Bygade.
Ishøj Kommune har været særdeles lydhøre over for dette ønske og medio april blev der opsat midlertidig skiltning op ved indkørslerne til Ishøj Bygade.
Vi forventer at denne ordning med kommunes hjælp bliver af en mere permanet karakter og vi kan forhåbentlig se frem til en aftagende tung trafik.

Vi er i bestyrelsen klar over at skiltningen ikke alene gør det, men tilbagemeldingerne har indtil nu været positive.

 

 

 

« Ældre indlæg Nyere indlæg »

© 2021

Tema af Anders NorenOp ↑