IMG_0038Til orientering:

Hovedspildevandsledningen (dem er der flere af gennem landsbyen) skal renovers,  og der kan derfor forekomme mindre lugt- og måske støj- og trafikmæssige gener i de kommende uger. For at spildevand fra landsbyen ikke skal give problemer i forbindelse med renoveringen, vil den opmærksomme borger kunne se, at spildevandet ledes i regnvandssystemet. Det har ikke nogen indflydelse på miljøet idet der er trukket specielle slanger gennem regnvandssystemet og spildevandet ledes tilbage i det rigtige system efterfølgende.

Oplever du gener eller problemer med projektet så kontakt den stedlige formand på pladsen eller Bylauget på mail eller telefonisk.

Projektet forventes at vare 2 uger  fra mandag (13/5). Enkelte steder i landsbyen vil der blive lagt spildevandsslanger på tværs af kørebane.