Agenda:
• Proces for udvikling af gadekæret
• Inspiration – det rekreative grønne byrum
• Dialog: Idéer, forslag og ønsker til udvikling af gadekæret

 

Her er link til oplæg for dialogmødet:

Dialogmøde