Opfølgning på informationsmødet om nyt vandværk i Ishøj Landsby

På informationsmødet om nyt vandværk i Ishøj Landsby den 29. august 2016, lovede Ishøj Kommune at undersøge muligheden for en placering af vandværket på arealet mellem København-Ringstedbanen og Vejleåvej.

Arealet ligger i dag i den grønne kile og er derfor pålagt restriktioner for bebyggelse. Dette forhindrer p.t. at der kan opføres et vandværk på arealet.

Ishøj Kommune forventer dog, at forslag til Fingerplan 2017 vil give mulighed for, at arealet kan udtages af den grønne kile, fordi arealets rekreative værdi forsvinder efter anlæggelsen af jernbanen. Vi forventer, at arealet kan udlægges til erhverv og til tekniske anlæg.

Forslag til Fingerplan 2017 forventes at komme i høring i december 2016 med en endelig vedtagelse i april 2017.

Derfor vil Ishøj Kommune afvente det kommende forslag til Fingerplan 2017 for at se, hvilke planmæssige muligheder den i givet fald åbner for.

På den baggrund er udarbejdelsen af lokalplan og kommuneplantillæg for et nyt vandværk i Ishøj Landsby sat i bero.

Med venlig hilsen

Ole Bjørstorp Borgmester