Udarbejdet af Grundejerforeningerne Vestervang, Landsbyen, Kirkebjerget og Ishøj Bylaug i fællesskab.

Uddrag:

Konklusion

Vi støtter de pæne ord om at underbygge og støtte landsbyernes historiske, arkitektoniske og landskabelige kvaliteter i afsnittet ”Landsbyer” side 16/15 i forslaget.

Vi vil meget gerne i dialog og forsætte helhedsplanlægning af Ishøj Landsby, Vestervang og omgivelser.

Vi foreslår derfor at byggeprojekter som ”4.B.6 Kirkebjerggård” stilles i bero og afventer dialog og genoptagelse af helhedsplanarbejdet for at sikre, at området fortsat kommer til at harmonere med landsbyens karakter.

Vi skal understrege, at vi ser med endog meget stor sympati på bestræbelserne på at udvikle Ishøj Landsby, Vestervang og omgivelser til et attraktivt område i et omfang, som kan sikre den bestående infrastruktur med bl.a. skole, daginstitutioner, forsamlingshus og idrætsforening samt gerne igen bibliotek og dagligvarebutikker.

Men vi lægger stor vægt på, at eventuelt nyt byggeri i og omkring Ishøj Landsby

  • skal falde naturligt ind i det nuværende landsbymiljø
  • skal ske under hensyntagen til landsbymiljøet, det åbne land og landsbyens infrastruktur
  • skal ske ud fra en samlet og langsigtet plan for hele Ishøj Landsby og omgivelser

Læs hele svaret her: Høringssvar