Tung_trafik
I foråret skrev Ishøj Bylaug til Ishøj kommune med henblik på at få en dialog i gang på flere områder. Et af områderne var blandt andet at søge at skabe en mere trafiksikker Bygade hvor tunge køretøjer der ikke har et ærinde i Ishøj Landsby blev søgt holdt ude af området. Der har igennem flere år været opsat færdselstavler med forbudsskilte mod de tunge køretøjer på Tåstrup-Valbyvej, hvorfor Bylauget også ønsker at dette forbud ligeledes kom til at gælde for Ishøj Bygade.
Ishøj Kommune har været særdeles lydhøre over for dette ønske og medio april blev der opsat midlertidig skiltning op ved indkørslerne til Ishøj Bygade.
Vi forventer at denne ordning med kommunes hjælp bliver af en mere permanet karakter og vi kan forhåbentlig se frem til en aftagende tung trafik.

Vi er i bestyrelsen klar over at skiltningen ikke alene gør det, men tilbagemeldingerne har indtil nu været positive.