BYLAUG LOGO
Bystævne

Mandag den 5. marts 2018 kl. 18.00 – 21.00 i Forsamlingshuset

Ishøj Bylaug afholder årligt bystævne for medlemmer af Ishøj Bylaug.

Rigtig mange ting sker i og omkring landsbyen i øjeblikket. Bylauget opfordrer derfor medlemmerne til at møde op og her få en orientering om lokale forhold og tiltag i landsbyen.

Agenda:

 

Velkomst

Valg af dirigent – valg af referent

Oldermandens beretning og aflæggelse af regnskabs

Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest dem 26. februar)

• Fra bestyrelsen:

4 og §6 ændres, så der vælges et oldermandsudvalg bestående af de nuværende 5 medlemmer (+ suppleanter). Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Oldermandsudvalget konstituerer sig med oldermand og skatmester. Den hidtidige oldermand og skatmester fortsætter til 1. møde i oldermandsudvalget efter bystævnet, hvor konstituering finder sted for det følgende år.

 

Valg til bestyrelsen

 

Ishøj kommune orienterer om planer vedr. Ishøj landsby v/  Planchef Anja Carlslund

 

 

 

Forslag der ønskes behandlet på mødet skal være formanden i hænde senest 26. februar 2018. 

Under mødet serveres, 3 stk. smørrebrød, 1 øl og 1 snaps pr. tilmeldt medlem.

Hvis du vil have mulighed for, at præge din landsby, og den videre dialog,men endnu ikke er medlem, kan dette nåes endnu. Indmeld dig her: “Bliv medlem”

 

 Bylaugets medlemmer der ønsker at deltage bedes senest tilmelde sig senest den 1. marts 2018 på info@ishoejlandsby.dk

 

Se omdelt invitation her: Bystævne 2018

 

Ishøj Bylaug er upolitisk og har til formål er at skabe dialog mellem kommune, institutioner og landsbyens beboere.