BYLAUG LOGO
Bystævne

Mandag den 27. februar 2017 kl. 18.00 i TIIFs lokaler – Torbens Vænge

Ishøj Bylaug afholder årligt bystævne for medlemmer af Ishøj Bylaug.

Rigtig mange ting sker i og omkring landsbyen i øjeblikket. Bylauget opfordrer derfor medlemmerne til at møde op og her få en orientering om lokale forhold og tiltag i landsbyen.

Agenda:

* Velkomst / Oldermandens beretning

* 2016 Regnskab

* Valg til bestyrelse

  Skatmester (genopstiller ikke)

  Bymænd (genopstiller)

  Suppleanter (genopstiller ikke)

 

* Orientering om Skovrejsningsprojektet, Gadekæret m.v.

 

21:00 Tak for i aften – Hjælp meget gerne til med oprydningen ☺

 

Forslag der ønskes behandlet på mødet skal være formanden i hænde senest 20. februar 2017. Indsendes til formandens mail.

2017-02-27_Bystaevne

Under mødet serveres, 3 stk. smørrebrød, 1 øl og 1 snaps pr. tilmeldt medlem.

Hvis du vil have mulighed for, at præge din landsby, og den videre dialog,men endnu ikke er medlem, kan dette nåes endnu. Indmeld dig her: “Bliv medlem”

 

 Bylaugets medlemmer der ønsker at deltage bedes senest tilmelde sig senest den 20. februar 2017 til skatmester@ishoejlandsby.dk

 

Se omdelt invitation her: Bystævne 2016

 

Ishøj Bylaug er upolitisk og har til formål er at skabe dialog mellem kommune, institutioner og landsbyens beboere.