Det første dialogmøde vedrørende gadekæret blev torsdag den 7. maj 2015 afholdt i Ishøj Forsamlingshus mellem Ishøj Kommune, Landskabsarkitekt Hasløv & Kjærsgaard og borgerne i Ishøj Landsby hvor anslået 70 borgere fra landsbyen var deltagende.IF

Alle hustande Ishøj Landsby var forinden indbudt til mødet, for at så mange borgere som muligt, også borgere der ikke var medlem af Ishøj Bylaug, kunne blive orienteret om gadekærs projektet og i øvrigt deltage i dialogen om det projekt der siden 2007 har været omtalt gadekæret eller smedens grund.

Gadekæret er som de fleste er bekendt beliggende midt i Ishøj Landsby og har haft en omtumlet tilværelse.

Gennem årtier var gadekæret nabo til smeden i Ishøj Landsby. Smedeværkstedet lukkede, bygningerne blev revet ned og siden stod kun fundamenterne tilbage. Mange spekulationer har givet anledning til bekymringer særligt omkring forurening og der har været foretaget en række målinger og ingen ved i dag andet en at der er konstateret forurening i undergrunden. I 2007 begyndte Ishøj Bylaug at arbejde for en helhedsplan for Ishøj Landsby hvor blandt andet ”smedens hus og grund” har fyldt meget i den debat der har været omkring forbedringsarbejder i landsbyen.

Stedet er en lille perle i Ishøj Landsby der med borgernes hjælp og indspil kan blive til en kreativ oase hvor landsbyliv og nutid kan forenes.

IF

Fremmødet ved første dialogmøde var glædeligt stort og fra de fremmødte kom mange gode og kreative forslag til anvendelse af området, udseende, indretning, sikkerhed og fremtiden. Alt sammen en række af fokuspunkter som Landskabsarkitekterne tog med retur og snarligt sammenskriver til et notat der skal danne grundlag for den videre projektering.

Der er i selve anlægsarbejdet flere faser.

  • Dialogmøde I (er afholdt)
  • Dialogmøde II fremlæggelse af landskabsarkitekternes ideer.
  • Oprensning af gadekæret (forventes opstarter medio 2015)
  • Projektering og økonomiske rammer (Borgernes ønsker og hvad er der penge til)
  • Herefter kan der være en række delfaser alt efter økonomi og omfang af projektet. Herunder implementering af afvanding fra det nye byggeri på Kirkebjerggård.

Allerede nu ved vi, at der arrangeres yderligere et dialogmøde hvor de punkter fokuspunkter der blev nedfældet på dialogmødet 7. maj 2015 fremlægges.

 

Dette møde afholdes i Ishøj Forsamlingshus

Torsdag den 18. juni 2015 kl. 1900.

Bylauget vil informere på de mail adresser vi kender.