Kære Borgmester

På given foranledning skal jeg på vegne af Ishøj Bylaug oplyse, at bylauget har nedsat en arbejdsgruppe der skal se på et projekt gældende for Ishøj Landsby kaldet en tryg by.
Projektet indeholder som hovedpunkt et afsnit der særligt vedrører de hastighedsnedsættende foranstaltninger der findes i Ishøj Landsby.
Chikanerne er i en stand hvor de skal udskiftes og chikanere rammer ikke det mål der oprindeligt var med at nedsætte hastigheden også for store køretøjer (der uhindret kan køre igennem).

Arbejdsgruppen er bl.a. blevet nedsat som følge af det møde borgmesterkontoret, forrige år, afholdt med bylaugets bestyrelse og hvor dialog og samarbejde var udgangspunktet for tilvirkning af nye foranstaltninger.

Af skrivelser fra borgmesterkontoret fremgår det, at renoveringen skal ske i samarbejde med bylauget og ikke foranlediget af politikeres enegang og på mødet omkring kommuneplan 2014 blev vigtigheden af dialogen i den videre udvikling for landsbyen igen fremhævet.

Nu erfares det, at Ishøj kommune uden nogen form for dialog med bylauget har igangsat renoveringen af chikanerne og at enkelte politikere tilsyneladende selv udvælger enkelte chikaner der skal fjernes. Og der er med ultrakort varsel aftalt møde fredag den 15. august 2014 med Erling og Tommy omkring vejtekniske muligheder..
Ingen af bylaugets medlemmer kan møde med så kort et varsel, og vi skal derfor i dialogens navn anmode om, at alle aktiviteter holdes tilbage, at der aftales møde i uge 35 hvor bylauget kan stille med medlemmer af bestyrelsen.
Vi er som bestyrelse bestyrtede over, at Ishøj Kommune end ikke har forsøgt at indgå i dialog omkring dette projekt og forventer såfremt kommunen politisk set ønsker en dialog at projekts vedtagelse afventer møde i uge 35.
Sune Gabelgaard, der møder fredag, som fremlægger af vores projekt, har intet mandat i forhold til indgåelsen af aftaler og kan alene fremlægge projektet.
Vi forventer som valgte af borgerne i Ishøj Landsby, at kommunen i det mindst er i dialog med os omkring renoveringen og andre projekter i landsbyen.

Efterretning fra Ishøj Landsby fortæller, at man tilsyneladende allerede er i gang med at anlægge nyt slid lag på køreplanen. Det ville være ønskeligt om dette kunne udskydes indtil der er afholdt møde.

Såfremt kommunen ikke ønsker en dialog med Ishøj Bylaug er dette kommunens valg, men vi håbe fortsat på en god og konstruktiv dialog med kommunen til gavn for alle.
På Ishøj Bylaugs vegne
Oldermand – Bent Olsen