som efterlyst via

https://www.facebook.com/ishojkommune/posts/pfbid0K1Ce5PaJiRMwcpAo4EPjukHRH84c5dae8C7KcEtJ9pwjoygSSYurzEs5NTQS83Nml

og

https://ishoj.dk/aktuelt/nyheder/vaer-med-til-at-forbedre-trafiksikkerheden-i-ishoj/

Høringssvar til trafiksikkerhedsplan.

10. juni 2024

Ishøj Bylaug har 4 ønsker.

 Ønske 1

Ishøj Bygade bør trafiksikres; det har medlemmer og beboere stort fokus på.

Vi ved fra mødet med kommunen, at vi ikke kan forvente mange penge til landsbyen, fordi der bor flere mennesker i bycenterområdet. Vi kan derfor nok ikke få mange bump eller andet dyrt.

Vi ved også, at medlemmer og beboere længe har ønsket at undgå gennemkørende kørsel med kassebiler og lastbiler.

Vi ved ligeså, at mange også på facebook har udtrykt ønsket om mere tryghed til cyklende (skolebørn).

 CYKELGADE med ÆRINDEKØRSEL TILLADT

En billig løsning på alle disse ønsker er et skilt med CYKELGADE og et underskilt med ÆRINDEKØRSEL TILLADT i hver ende af bygaden.

Alle beboere og andre med ærinde må så fortsat køre i bygaden, men alle skal passe på cyklister og køre på cyklisternes betingelser, så hastigheden bliver lav.

Prisen er billig i forhold til bump og andet.

Det ville være dejligt at have etableret allerede, når cykelrytterne skal igennem byen, så vi kan være en foregangslandsby på cykel- og trafiksikkerhedsområdet.

Det kunne måske indledningsvis etableres som en forsøgsordning med evaluering efter ½-1 år.

 Cykelgade med kørsel tilladt

 er en billig og sikker vej kendt fra København, Haderslev, Næstved, Holbæk, Holland, Belgien, Tyskland, Aarhus, Vejle, Esbjerg og Odense:

https://www.kk.dk/borger/bolig-og-byggeri/anlaegsprojekter-i-koebenhavn/saadan-bliver-cykelgaden

 I Nordre Frihavnsgade … [er] biler og busser velkomne i gaden, bare de bevæger sig på cyklernes betingelser. Samtidig er cykelgaden et sted, hvor alle er nødt til at deles om pladsen. Det betyder, at både bilister, cyklister, knallertkørere og fodgængere må tage hensyn til hinanden, så gaden er sikker og rar at være i for alle.

 Biler, busser og lastbiler skal tilpasse deres fart efter cyklernes tempo og må kun overhale, hvis forholdene tillader det.

 Bus 14 fortsætter med at køre i den nye cykelgade Nordre Frihavnsgade.

https://www.vejdirektoratet.dk/sites/default/files/2022-12/Trafikal%20fredeligg%C3%B8relse%20i%20byerV5.2_NY_Forside.pdf

 Side 22/56

 I cykelgader har både cykler og biler adgang og skal dele kørebanen under hensyntagen til hinanden.

https://www.vejdirektoratet.dk/sites/default/files/publications/cykelvenlig_infrastruktur.pdf

 Modstand fra politiet kan overvindes:

https://byrummonitor.dk/Nyheder/art8117102/Transportministeriet-trumfer-politiets-veto-mod-cykelgade-i-K%C3%B8benhavn

https://www.berlingske.dk/samfund/politikerne-vil-saenke-hastigheden-i-koebenhavn-men-politiet-har-allerede

Derfor har kommunen »anket« afvisningerne og sendt de 15 strækninger til endelig afgørelse hos Transportministeriet, som behandler sagerne i tilfælde af uenighed mellem politi og kommune om at sænke hastighedsgrænserne på vejene.

 Ønske 2

Krydset Ishøj Stationsvej – Taastrup Valbyvej er farligt, fordi mange overser lysregulering og drøner over for rødt på den 4-sporede vej.

  Hastighedsbegrænsning på 50 km/t omkring lyskrydset Ishøj Stationsvej – Taastrup Valbyvej ville øge opmærksomheden på muligheden for at møde rødt lys.

 Hastighedsbegrænsning på 50 km/t ville også nedsætte støjgenerne væsentligt for de nærliggende boliger.

 Ønske 3

Der kommer mere og mere også tung trafik på Ishøj Stationsvej omkring motorvejen og Burger King.

 Forbud mod gennemkørende lastbiler og kassebiler på Ishøj Stationsvej og Vejleåvej, så disse blev tvunget til at benytte nærmeste vej til motorvej, ville nok løse noget af problemet. Og alle transportcentre er etableret nær motorveje og med netop dette argument for placeringen, så transportbilerne skal blot hjælpes til at bruge motorvejene, selvom det er en lille omvej.

 Glidende trafikafvikling kræver flere investeringer. Men lysreguleringerne på Ishøj Stationsvej kunne afløses af ”udvidede rundkørselsordninger med vognbaneskift-ordning” for at undgå de mange stop og accelerationer samt for igen at få en glidende trafikafvikling. Det virkede overraskende godt ved motorvejsbroreparation i juni 2003. Se gerne i arkiverne og i https://web.archive.org/web/20170628002053/http://gf-landsbyen.dk/Nyheder2.htm#_Toc72237738

Vognbaneskift-ordningen fungerer også fint på Sydvej ved tilkørslerne fra Roskildevej og motorvejen.

 Ønske 4

Langs Baldersbække løber en smal sti fra Ishøj Skole til Ishøj Søndergade. Hegnet ud mod åen er så medtaget, at der nogle steder stikker jerntråde ud. Og fliserne ligger meget ujævnt. Stien benyttes både af gående og cyklister, og den trænger hårdt til vedligeholdelse.